Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.3.00/30.0010

Řešitel:

Finanční dotace:

  • 9 919 939,37 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. červenec 2012
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. červen 2015

Poskytovatel:

Anotace

Projekt je zaměřen na posílení tří vědecko-výzkumných týmů v Ústavu klinické farmakologie a Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování o 3 mladé akademické pracovníky s potenciálem VaV činnosti na pozici postdoktorandů. Tito budou zapojení do akademické a VaV činnosti týmů, posílí se tak konkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi, rozvoj nových badatelských aktivit a synergicky budou podpořeni studenti OU předáváním zkušeností mladých VaV pracovníků ve výuce, kdy postdoci budou inovativním potenciálem obou ústavů i celé univerzity. Bude podpořena jejich mobilita faktická i interesektorální, budou zapojení do VaV činnosti týmů a po celou dobu bude kladen důraz na rozvoj jejich individuálního odborněvědeckého potenciálu zpracováném v mentorském plánu pro každého zvlášť. Zapojení postodků do akademické a edukační činnosti týmů bude prováděno systematicky, formou přednášek, seminářů a workshopů.

Fáze integrování postdoků

1. fáze – seznámení s dosavadní i budoucí VaV činností týmů, intenzivní zaškolení do konkrétních oblastí výzkumu především mentory a dalšími VaV pracovníky týmů.

2. fáze – seznámení s dosavadní činností pracovišť vybraných pro jejich stáže a s vizí svého osobního výzkumného profilu konkretizovaného v jejich plánech VaV činností.

3. fáze – podpoření mobility postdoků absolvováním stáže v zahraničí, na které budou pracovat jednak na výzkumných úkolech a jednak na růstu svého kariérního potenciálu.

4. fáze – plnohodnotné začlenění postdoků do řešení výzkumných úkolů na UVAFM a UKF, trvá cca 1 rok od návratu ze stáže.

5. fáze – posun výzkumných týmů díky předávání nových poznatků (workshopy, konference, publikační činnost, atd.) získaných vědeckovýzkumnou činností postdoků obohacenou o zkušenost ze zahraničí a tím dojde k podpoře cílové skupiny akademičtí pracovníci OU.

Cílové skupiny

1. skupina – studenti Ostravské univerzity v Ostravě a to především studenti doktorandských a magisterských studijních programů Přírodovědecké a Lékařské fakulty, kteří budou řádně studovat v akademickém roce 2012/13 a 13/14.

2. skupina – ostatní studenti OU, kteří si mohou vybrané studijní kurzy zapsat jako volitelné nebo navštívit otevřené workshopy a letní školu.

3. skupina – akademičtí pracovníci, tvořena především pracovníky UVAFM a UKF a další vědečtí pracovníci univerzity mezioborově spjati s výzkumnou oblastí obou ústavů.

Do projektu plánujeme zapojit prostřednictvím absolvování jednotlivých kurzů vedených postdoků minimálně 180 studentů a dále pak v rámci workshopů a konferencí 40 vědeckých pracovníků. Na pozici postdoka (mimo cílovou skupinu) může být přijat tuzemský nebo i zahraniční pracovník, dle výsledků výběrového řízení.

Projektový tým


Vedoucí projektu

Výkonný a finanční manažer

Mentoři

Výsledky výběrových řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022