Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.3.00/09.0197

Příjemce podpory:

  • Slezská univerzita v Opavě

Poskytovatel:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční dotace:

  • 15.019.762,74 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 30. června 2009
    (Ostravská univerzita vstoupila do projektu ke dni 1. září 2009)
  • Datum ukončení projektu: 29. června 2012

Popis projektu

Projekt je určen pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě a pro pracovníky vědy a výzkumu. V rámci projektu dojde k intenzivní přípravě pro další vědecké, výzkumné a vývojové práce v mezinárodním prostředí formou absolvování kurzů dalšího vzdělávání, krátkodobých stáží a spolupráce s partnery.

Webové stránky projektu:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022