Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.4.00/17.01009

Příjemce podpory

 • Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční dotace:

 • 8 152 564,58 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení projektu: 01. 06. 2011
 • Datum ukončení projektu: 31. 05. 2014

Řešitel projektu za OU

Partneři projektu

 • Hudební fakulta JAMU v Brně (HF JAMU) (terciární vzdělávání)
 • Ostravská univerzita v Ostravě (terciární vzdělávání)
 • Konzervatoř evangelické akademie v Olomouci (terciární vzdělávání)
 • FESTA MUSICALE Olomouc (neziskový sektor)
 • AUDIO Fon Centr, s. r. o., Brno (soukromý sektor)

Popis projektu

Cílem projektu je inovace a revitalizace funkčního propojení institucí terciárního vzdělávání, soukromého a neziskovéh sektoru v oblasti hudební kultury. Cílem projektu je zvýšení příležitostí studentů studijních oborů a akademických pracovníků pro získání nových zkušeností, respektive výměnu poznatků, které nemohly nebýt na vlastním pracovišti či vysoké škole. Tím se kvalitativně posune jejich konkurenceschopnost a flexibilit při uplatnění na trhu práce.

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017