Klastr umění a designu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 339 899 783,03 Kč
Dotace poskytnutá EU: 304 120 858,50 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 35 778 924,53 Kč
Vlastní zdroje OU: 17 889 462,27 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2022

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: MgA. Imrich Veber
Výkonný manažer: Ing. Hana Santariusová, Ing. Petr Svoboda
Finanční manažer: Ing. Martin Klimánek

Popis projektu:

Projekt Klastr umění a designu posiluje vzdělávání na Ostravské univerzitě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Pro studenty umělecky profilovaných studijních programů vytváří zcela nové příležitosti v segmentech Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. Cílem projektu je vybudování zázemí, které propojuje oblasti technologií, umělecké produkce, kreativních know-how s novými studijními programy.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím dvou klíčových aktivit:
KA1: Řízení projektu
KA2: Vybudování nové infrastruktury

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 04. 2022