Zateplení budovy Reální 1476/3

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Předmětem podpory je realizace úspor energie. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní otvorů, zateplení podlah nad venkovním prostorem, zateplení podlah nad suterénem a zateplení střechy o výměře 1 333,00 m2, čímž by mělo dojít ke snížení spotřeby energie o cca 21 GJ/rok a snížení emisí CO2 o cca 239 t/rok.

Registrační číslo

CZ.1.02/3.2.00/10.08227

Evidenční číslo

EDS/SMVS 115D222001578

Řešitel

Ostravská univerzita v Ostravě

Harmonogram projektu

2010 - přípravné projektové práce,
2011 – vlastní stavební realizace,
2012 – předpoklad vyúčtování dotace.

Finanční dotace projektu

Objem projektu bude činit cca 4,7 mil. Kč. Výše podpory 2,0 mil. Kč (FS 1,9 mil. Kč a SFŽP 0,1 mil. Kč).

Poskytovatel

Projekt je financovány z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (Fondu soudružnosti) z prostředků Státního rozpočtu životního prostředí (SFŽP) a za spoluúčasti Ostravské univerzity v Ostravě.

Odkazy


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022