Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty > Operační programy

Ostravská univerzita

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě

logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě

Registrační číslo:

  • OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

Příjemce podpory:

Poskytovatel:

Finanční dotace:

  • 49.168.000 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 6. února 2012
  • Datum ukončení projektu: 31. ledna 2015

Projektový tým

Řešitel projektu:

Popis projektu

Projekt je zaměřen na aktivní podporu terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím inovace studijních oborů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Inovace jednotlivých součástí studijních oborů tkví především ve vytváření inkluzivního prostředí, a to prostřednictvím adaptace vybraných předmětů, adaptace didaktických a metodických materiálů a adaptace a modifikace výuky ve vztahu k jednotlivým typům postižení. Do projektu jsou rovněž zahrnuty kurzy ke zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků OU a vzdělávání ostatních pracovníků OU. Projekt počítá s architektonickou bezbariérovou rekonstrukcí vybraných budov Ostravské univerzity v Ostravě. Nedílnou součástí je rovněž aktivní profesní podpora současných studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, a to formou stáží u budoucích potencionálních zaměstnavatelů.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z všech fakult OU.

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub