Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 5.310.000 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 15. června 2009
  • Datum ukončení realizace projektu: 14. června 2012

Poskytovatel:

 

Anotace projektu

Úkolem projektu je zpracování nového kurzu a vyškolení týmu VaV pracovníků v základech nové metodiky pro e-learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Jde o individualizaci výuky po stránce pedagogické a psychologické, přístup k výuce optimalizující čas i kvalitu vzdělávání studentů. Výzkum problematiky je v počátcích a je zapotřebí většího týmu lidí, kteří by uměli dále zkoumat její mnohé dílčí problémy. Metodika bude pilotně otestována a doladěna metodiky, potom bude proškoleno asi 60 nových VaV osob, aby v e-learningu uměli formulovat i řešit výzkumné úkoly a tak výukové opory vyvíjeli na potřebné úrovni kvality, uměli spolupracovat na dalším vývoji metodiky a mohli pak školit i další autory opor. Cílem je tedy vytvoření VaV týmu a posílení kompetencí pracovníků VaV v pedagogickém a psychologickém výzkumu pro optimální využití e-learningu v praxi.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vyškolení vývojového týmu, schopného vyvíjet a testovat novou metodiku pro tvorbu e-learningových opor, umožňujících automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Základní princip spočívá na straně autorů opor v několika-variantním zpracování dílčích částí výukových opor a jejich zaměnitelnosti podle potřeb konkrétního studenta a na straně studenta v rozpoznání jeho vlastností (včetně případných handicapů) a definování optimálního individuálního stylu výkladu. Jedná se o individualizaci výuky po stránce znalostní, pedagogické a psychologické. Cílem metody je položit základ nového přístupu k procesu e-výuky, který by mohl optimalizovat čas i kvalitu vzdělávání studentů i osob v celoživotním vzdělávání.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude zkvalitněná, otestovaná nová metodika a pro ni zpracovaná metodická příručka. Na několika VŠ (OU, VŠB-TU, JČU, ZČU a UHK) budou vyškoleny vývojové týmy, které budou teorii i praxi adaptivní výuky nadále rozpracovávat a případně své zkušenosti a znalosti rozšiřovat mezi další pedagogy. Tak může pokračovat výzkum v této oblasti a hlavně budou jeho výsledky rychleji zaváděny do praxe. V současnosti je mnoho pedagogů, kteří aktivně přistupují k tvorbě e-learningových opor.

 

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Výkonný manažer:

Administrativa:

  • Ing. Marie Černá

 

Kontakty

 

Webové stránky projektu

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022