Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Id projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441
Hlavní řešitel Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D
Stav řešený
Období 01/20119 - 12/2022

Finanční dotace:

Celkové plánované výdaje projektu jsou ve výši 78 485 476 Kč, výše podpory činí 95 %, 74 561 202,20 Kč.
Celková plánované výdaje OU: 25 000 000, výše podpory činí 24 044 040,20 Kč

Anotace:

Projekt je zaměřen na zvýšení úspěšnosti komplikovaných traumatologických operací spojených s aplikací moderních instrumentárií, operačních postupů a osteosyntetických fixačních prvků. Výzkum a vývoj jsou v projektu úzce propojeny a cíleny k praktickému využití nových poznatků inovativních řešení u výrobních firem zdravotnických prostředků a v klinické praxi.

V rámci projektu se budou společně podílet Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, MEDIN, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava a Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. na řešení tří výzkumných záměrů:

  1. Inovace materiálů pro traumatologii a optimalizace jejich vlastností;
  2. Procesy biochemické interakce osteosyntetických materiálů se živou tkání;
  3. Pokročilé technologie pro podporu léčby zlomenin.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2021