Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09.0131

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 19.221.100,50 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Cílem projektu je rozvinout potenciál lidských zdrojů v regionálních centrech výzkumu tak, aby byla zvýšena celková konkurenceschopnost těchto pracovníků v mezinárodním měřítku a bylo zvýšeno jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů a mezinárodních výzkumných a inovačních infrastruktur a sítí.

Cíl projektu

V rámci projektu byly definovány 3 pilíře, které budou sloužit k naplnění vytyčených cílů:

 1. SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ pracovníků VaV pro evropskou konkurenceschopnost;
 2. podpora MEZINÁRODNÍHO NETWORKINGU (organizací mezinárodních brokerage events a odborných konferencí, propagací regionálních VaV kapacit na mezinárodní úrovni a přímou podporou účasti na přípravě mezinárodních projektů) a
 3. PŘÍMÉ AKCE na podporu vědy a výzkumu v regionu.

Aktivity projektu

 • Realizace min. 50 tréninkových akcí
 • Organizace 5 školení s mezinárodními standardy
 • Uspořádání 6 mezinárodních konferencí

Akce projektu

Kurzy

Média

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Finanční manažer:

Administrativa:

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022