Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách

Název projektu anglicky:

 • Increasing professional competence of staff at schools and educational intitutions in the Moravian-Silesian region within the area of mathematics, computer technology and using ICT at schools

Registrační číslo projektu:

 • CZ.1.07/1.3.44/01.0020

Žadatel:

Finanční dotace:

 • 9.062.310,30 Kč

Doba realizace projektu:

 • 35 měsíců

Termíny:

 • Datum zahájení projektu: 1. února 2012
 • Datum ukončení projektu: 31. prosince 2014

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je příprava a realizace kurzů k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení v MSK. A to v oblastech matematiky, výpočetní techniky a využití informačních a komunikačních technologií ve školách. Jde o rozvoj kompetencí s cíli:

 • zvýšit úroveň začlenění informačních technologií do přípravy učitelů na výuku a ve výuce,
 • rozšířit odborné kompetence pedagogů v matematice, VT a informatice,
 • zvýšit odborné kompetence ped. pracovníků v oblasti ICT k prokázání praktických znalostí (přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL),
 • zvýšení efektivního využívání ICT ve školách u nepedagogických pracovníků.

71 kurzů a 20 workshopů bude připraveno podle zpracované metodiky, s využitím LMS ke zvýšení dostupnosti, doplněno distanční výukovou oporou a multimediální/interaktivní podporou. Všechny kurzy určené cílové skupině pedagogičtí pracovníci budou akreditovány v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022