A-MATH-NET - Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • A-MATH-NET Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.4.00/17.0100

Příjemce podpory

 • Vysoké učení technické v Brně

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční dotace:

 • 35 418 717,18 Kč

Datum zahájení projektu:

 • 3.5.2011

Datum ukončení projektu:

 • 30.4.2014

Řešitel projektu za OU

 • RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

Partneři projektu

 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Popis projektu

Projekt AMathNet má v souladu s trendem rozsáhlé matematizace přírodních a technických věd a aplikací matematických metod do praxe, ke kterým dochází v posledních letech, za cíl vybudovat novou síť pro přenos znalostí v aplikované matematice mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a podnikatelským a veřejným sektorem. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a efektivní aplikování matematických metod. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty a stážemi studentů a vědecko-výzkumných pracovníků v partnerských institucích, odbornými semináři a workshopy, vytvořením projektové kanceláře pro aplikace matematiky a interaktivní komunikační platformy orientované na spolupráci při řešení projektů a koordinaci studentských prací.

Webové stránky projektu: http://www.amathnet.cz

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022