Zateplení budovy Bráfova 5

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Ostravské univerzity v Ostravě. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn a zateplení strou nad suterénem a výměně otvorových výplní o celkové výměře 1034,00 m2, čímž by mělo dojít ke snížení spotřeby energie o 108 GJ/rok a snížení emisí CO2 o cca 11 t/rok.

Registrační číslo

CZ.1.02/3.2.00/12.13514

Evidenční číslo

EDS/SMVS 115D222002887

Řešitel

Ostravská univerzita v Ostravě

Harmonogram projektu

2011-2012 - přípravné projektové práce,

2013 – vlastní stavební realizace,

2013 – předpoklad vyúčtování dotace.

Finanční dotace projektu

Objem způsobilých výdajů projektu bude činit 1,5 mil. Kč. Výše podpory FS 1,3 mil. Kč, SFŽP 0,08 mil. Kč, vlastní zdroje žadatele 0,15 mil. Kč.

Poskytovatel

Projekt je financovány z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (Fondu soudružnosti) z prostředků Státního rozpočtu životního prostředí (SFŽP) a za spoluúčasti Ostravské univerzity v Ostravě.

Odkazy


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022