Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: TRUMF International s.r.o.
Partner projektu: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Období realizace: 1. srpna 2021 – 31. května 2023

Anotace:

Projekt si klade za cíl realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v účinné spolupráci dvou subjektů, jehož výstupem bude prototyp potravinového doplňku s názvem CAPIRAX. Potravinový doplněk bude primárně určen k prevenci a zpomalení neurodegenerativních mozkových onemocnění. Projekt reaguje na zvýšený zájem široké veřejnosti o potravinové doplňky s obsahem herbálií (bylinných silic), které mají značný terapeutický, preventivní i epigenetický potenciál.

Projekt je rozdělen do dvou etap:

1. etapa – výstupem bude stanovení optimálního složení prototypu potravinového doplňku ve formě tablet
2. etapa – sestavení finálního prototypu, tj. finálního optimalizovaného složení potravinového doplňku

Celkové plánované výdaje projektu jsou ve výši 7.070.937 Kč, výše podpory činí 69,49 %, tj. 4.913.594,12 Kč.
Celkové plánované výdaje OU, LF jsou ve výši 2.207.342, výše podpory činí 85 %, tj. 1.876.241 Kč.logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 12. 2021