Projekt AGENT

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • AGENT

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.4.00/12.0097

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 24.047.083,- Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2010
 • Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2012

Poskytovatel:

Anotace

Projekt je zaměřen na:

 • Propojení VaV pracovišť a podnikatelské sféry zejména v posílení komunikace, dále v přenosu poznatků a uplatňování výsledků VaV v praxi.
 • Vybudování a zavedení informačního, nabídkového a poptávkového portálu, který zefektivní zprostředkovatelské operace, služby a komunikace mezi univerzitní a podnikatelskou sférou.
 • Implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manažerů, kterou se efektivně propojí a zkoordinují činnosti, aktivity a informace v oblasti VaV, přístrojového vybavení odborných a technických služeb participujících univerzit a VaV organizace.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečit pomocí partnerské sítě efektivní propojení nabídky odborných technických služeb partnerských univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru tak, aby docházelo k přínosnému přenosu informací a následnému posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací.

Partnerská síť bude postavena na bázi komunikační interaktivní platformy, která bude zabezpečovat podporu spolupráce mezi partnerskými institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišť a podnikatelským a veřejným sektorem.

Výstupy projektu

 • Vznik modelu technologických skautů a kontaktních manažerů a vznik společného kontaktního místa partnerských univerzit a VaV instituce určeného pro veřejnost a podnikatelský sektor
 • Zvýšení vzdělání zástupců cílových skupin v klíčových dovednostech a znalostech pro spolupráci s průmyslovou a veřejnou sférou
 • Zefektivnění propagace odborných, VaV a dalších aktivit a činností jednotlivých pracovišť/ústavů/fakult
 • Výměna informací a transfer znalostí
 • Modernizace, rozšíření a zatraktivnění služeb v oblasti transferu technologii a komercializace implementací modelu technologických skautů a kontaktních manažerů a vybudování interaktivního portálu

Realizační tým


Prezentace k projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022