Projekt Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/30.0047

Příjemce dotace:

Operační program:

 • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Oblast podpory:

 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Realizace:

 • 07/2012 - 06/2015

Výše finanční dotace:

 • 9 738 860,86 Kč

Poskytovatel:

 • MŠMT

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na posílení tří vědecko-výzkumných týmů o 3 mladé akademické pracovníky s potenciálem VaV činnosti na pozici postdoktorandů. Tito budou zapojení do akademické a VaV činnosti týmů, posílí se tak konkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi, rozvoj nových badatelských aktivit a synergicky budou podpořeni studenti OU předáváním zkušeností mladých VaV pracovníků ve výuce, kdy postdoci budou inovativním potenciálem pracovišť i celé univerzity. Bude podpořena jejich mobilita faktická i interesektorální (KA3), budou zapojení do VaV činnosti týmů (KA4) a po celou dobu bude kladen důraz na rozvoj jejich individuálního odborně-vědeckého potenciálu zpracováném v mentorském plánu pro každého zvlášť (KA1). Zapojením postdoků do akademické a edukační činnosti týmů v KA2 bude prováděno systematicky, formou přednášek, seminářů a workshopů.

Hlavní cíl projektu

 • Posílení vědecko-výzkumných pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě o 3 vysoce kvalitní postodktorandy, kteří výší konkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi.

Výstupy projektu

 • 3 nově přijatí postdoktorandi
 • 180 studentů zapojených do vzdělávacích aktivit projektu
 • 40 proškolených akademických a vědeckých pracovníků

Projektový tým

Výsledky výběrových řízení

Informace o postdocích

Akce projektu

Fotogalerie


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022