Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/1.3.05/02.0016

Poskytovatel:

  • Moravskoslezský kraj

Příjemce podpory:

Partner:

Doba realizace:

  • Zahájení: 1. listopadu 2009
  • Ukončení: 30. června 2012

Personální zabezpečení

Vedoucí projektu:

Výkonný manažer projektu:

  • Ing. Michal Uhlař

Finanční manažerka projektu:

Vedoucí partnera projektu:

Popis projektu

Analytické výstupy Implementačního plánu Strategie celoživotního učení ČR poukazují na potřeby změny přístupu k organizování procesu učení, na změnu přístupu vedení lidí a možnost využití podpůrných činností pro vedoucí pracovníky školských zařízení. Tento projekt je zacílen především na zvyšování a podporu kompetencí a dovedností vedoucích pracovníků škol (ZŠ a SŠ) v oblasti kvality a hodnocení školy, personálního a finančního řízení tak, aby školy byly schopny adekvátně reagovat na změny ve společnosti, na nové metody práce a spolupráce, které vedou k účinné realizaci všech cílů kurikulární reformy. Klíčové aktivity umožní vedoucím pracovníkům zdokonalení se v manažerských dovednostech a kompetencí, potřebných v práci s rozvojem lidských zdrojů ve školství. Výstupy projektu budou nově vzniklé programy pro vzdělávání manažerů, které budou v projektu pilotovány a akreditovány MŠMT pro DVPP v následujících letech. Plánované aktivity bude realizovat tým odborníků OU v Ostravě a MEC, o.p.s.

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022