Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tomáš Bouda

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Tomáš Bouda
místnost, podlaží, budova: SA 203, budova SA
funkce:vedoucí CDV
obor činnosti:vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících
vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících, akreditace programů CŽV
katedra / středisko (fakulta): Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2697
777 723 747
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Bouda, T. Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?. ŘÍZENÍ ŠKOLY. 2019, XVI(2), s. 3-4. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Od stagnace k degeneraci: Jak to vidí. Učitelské noviny. 2018, roč. 121, s. 14-14. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Pedagogové všech směrů, spojte se: Subjektivní zamyšlení nad novými spolky Pedagogickou komorou a Učitelskou platformou. Řízení školy. 2018, roč. 2018, č. XV, s. 36-38. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Kdo je a kdo není expertem ve školství. Řízení školy. 2017, roč. XIV, č. 6, s. 4-6. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Je víc starosta, nebo ředitel školy? Ale víc v čem?. Učitelské noviny. 2016, roč. 119, s. 30-31. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Moravskoslezský kraj. In: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-244-4891-6.
Bouda, T., Lazarová, B., Pol, M., Poláchová Vašťatková, J. a Trojan, V. Working with data: Both an opportunity and challenge for school leaders. New Educational Review. 2015, č. 40, s. 81-93. ISSN 1732-6729.
Bouda, T. Teorie a praxe školského managementu. 2012.
Bouda, T. a A Kol., .. Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. 1. vyd. 258 s. ISBN 978-80-7290-368-9.

Všechny publikace

Kartous, B., Kment, Š., Hřebecký, M., Kováčová, T. a Bouda, T. Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018). 2019.
Bouda, T. Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?. ŘÍZENÍ ŠKOLY. 2019, XVI(2), s. 3-4. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Kdo hledá, najde; kdo se chybně ptá, zajde (si). ŘÍZENÍ ŠKOLY. 2019, XVI(4), s. 6-8. ISSN 1214-8679.
Kartous, B. a Bouda, T. Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017). 2018.
Bouda, T. K auditu vzdělávacího systému ČR 2017. Řízení školy. 2018, roč. XV, s. 21-22. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Od stagnace k degeneraci: Jak to vidí. Učitelské noviny. 2018, roč. 121, s. 14-14. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Pedagogové všech směrů, spojte se: Subjektivní zamyšlení nad novými spolky Pedagogickou komorou a Učitelskou platformou. Řízení školy. 2018, roč. 2018, č. XV, s. 36-38. ISSN 1214-8679.
Bouda, T. Kdo je a kdo není expertem ve školství. Řízení školy. 2017, roč. XIV, č. 6, s. 4-6. ISSN 1214-8679.
Bouda, T., Kartous, B., Pavel, D., Dvořák, D., Chvál, M., Němec, J., Neumajer, O., Svozil, B., Tupý, J. a Veselý, A. Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016). 2016.
Bouda, T. Je víc starosta, nebo ředitel školy? Ale víc v čem?. Učitelské noviny. 2016, roč. 119, s. 30-31. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Moravskoslezský kraj. In: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-244-4891-6.
Bouda, T., Lazarová, B., Pol, M., Poláchová Vašťatková, J. a Trojan, V. Working with data: Both an opportunity and challenge for school leaders. New Educational Review. 2015, č. 40, s. 81-93. ISSN 1732-6729.
Bouda, T. Teorie a praxe školského managementu. 2012.
Bouda, T. Vzdělávání školských manažerů v Moravskoslezském kraji - aktuálně, intenzivně a komplexně. Učitelské noviny. 2012, roč. 115, s. 25-26.
Bouda, T. VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝCH MANAŽERŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V PROJEKTECH - KONKURENCE I SPOLUPRÁCE. In: AEDUCA - Festival vzdělávání dospělých 2010: AEDUCA, Sborník příspěvků z odborných konferencí 2010-09-14 Olomouc. ISBN 978-80-244-2606-8.
Bouda, T. Co dal Nový Jičín Josefu Koudelákovi. Vlastivědný sborník Novojičínska. 2009, č. 59, s. 97-101.
Bouda, T. a A Kol., .. Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. 1. vyd. 258 s. ISBN 978-80-7290-368-9.
Bouda, T. Reforma školské veřejné správy z odstupu. Učitelské noviny. 2007, č. 14,
Bouda, T. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Učitelské noviny. 2004, č. 30,
Bouda, T. Kraje hodnotí školy každý po svém. Učitelské noviny. 2004, č. 15/2004,
Bouda, T. Řízení školství v kraji v souvislostech reformy veřejné správy. In: Sborník příspěvků ze 7. pedagogického semináře. Ostrava: CDV PdF OU, 2003. CDV PdF OU, 2003.
Bouda, T. Je správa školství reformována systémově?. Učitelské noviny. 2000, č. 18/2000,
Bouda, T. K historii Speciální základní školy při dětské ozdravovně Nový Jičín. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 2000, roč. 2000, č. 52,
Bouda, T. Vzdělávací politika a vzdělávací soustavy. 2000.
Bouda, T. Od vědeckých poznatků k ptákovinám. Učitelské noviny. 1999, č. 9/1999,
Bouda, T. a A Kol., Vzdělávací aktivity v oblasti školského managementu na okresní úrovni. In: Školský namagement a vzdělávání řídících pracovníků.
Bouda, T. Funkce školských úřadů. Učitelské noviny. 1997, č. 23/1997,
Bouda, T. Odvětvové a územní řízení školství. Učitelské noviny. 1997, č. 39/1997,
Bouda, T. Odvětvové řízení školství a otázky spojené s funkcemi školských úřadů. In: Sborník konference Systém řízení školství na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní F MU Brno, 1997. Ekonomicko-správní F MU Brno, 1997.
Bouda, T. Role státu při řízení obecního školství v zemích EU a v ČR. In: Sborník ze semináře Obec a škola. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 1997. Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 1997.
Bouda, T. Kulturně historické památky. In: Komenského Fulnek. Stručné dějiny města slovem a obrazem. ČTK-Pressfoto Praha: Městský úřad ve Fulneku, 1995. s. 36-39.
Bouda, T. a A Kol., Severní Morava a české Slezsko, geografie místního regionu pro základní školy. 1995.
Bouda, T. a A Kol., Školská politika, státní správa a samospráva ve školství. 1995.
Bouda, T. Učitel nezíská autoritu rozhodnutím ministra. Učitelské listy. 1994, č. 1/94,
Bouda, T. Zatím bez tečky: Revkalifikace učitelek MŠ. Učitelské noviny. 1994, č. 28/1994,
Bouda, T. Pouhý symbol nestačí: O J. A. Komenském. Učitelské noviny. 1992, č. 26/1992,
Bouda, T. Komise nebo rada: O komisích pro výchovu a vzdělávání. Učitelské noviny. 1991, č. 29/1991,
Bouda, T. Kulturně historické památky ve Fulneku. In: Trapl, Miloš, Kraváček, František, (ed). Komenského Fulnek. Stručné dějiny města slovem a onrazem. ČTK-Pressfoto Praha, 1991. s. 36-39. ISBN 80-7046-085-7.
Bouda, T. Právní subjektivita. Učitelské noviny. 1991,
Bouda, T. Nemoderní, ba kuriózní: Několik postřehů o učňovském školství. Učitelské noviny. 1990,
Bouda, T. K výstavbě, materiální a sociální vybavenosti Nového Jičína na přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 1987, č. 40, s. 35-41.
Bouda, T. Architektura v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 1986, č. 37, s. 31-39.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BCELUCeloživotní učení
NKVPAVzdělávací politika a praxe
NVPAPVzdělávací politika a praxe
URVVZŘízení výchovy a vzdělávání
XMNGMManagement ve vzdělávání
XPPCUPolitika a praxe celoživotního učení
2VPOLVzdělávací politika
7SLEGŠkolská legislativa a soustava
77LEGŠkolská legislativa a soustava
CUAPRCeloživot. učení a personál. řízení
FDOPVDidaktika odborného výcviku a prakt. v.
FPRX2Pedagogická praxe
FPS11Psychologie 1 (obecná a vývojová)
FPS21Psychologie 2 (pedagogická)
FPS32Psychologie 3 (sociální)
FRIV2Řízení vzdělávání
FSZP1Seminář k závěrečné práci
FVDSÚvod do studia
FVZP1Vypracování závěrečné práce
FVZP2Vypracování závěrečné práce
FZAD2Základy didaktiky
FZAP1Základy pedagogiky
FZSO2Základy sociální pedagogiky
FZSP2Základy speciální pedagogiky
ISVPVývojové poruchy učení a chování,inkluze
KARPOKariérové poradenství
KOMVYKomunikace a vyjednávání
MCELUCeloživotní učení
METPRMetodika práce VP
MRVVZŘízení výchovy a vzdělávání
NVPVPNástroje vzdělávací politiky v ČR a EU
OVPMPOsobnost výchovného poradce, metodika pr
PORP2Poradenská psych. a psychodiagnostika
PORP3Poradenská psych. a psychodiagnostika
PPXH1Poradenská praxe a hospitace
PPXH2Poradenská praxe a hospitace 2
PPXH3Poradenská praxe a hospitace 3
PPXH4Poradenská praxe a hospitace 4
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
RCZUCCeloživotní učení
ROZPObhajoba závěrečné práce
RRVAVŘízení výchovy a vzdělávání
RSFSModul III. Financování školy
RSOSModul IV. Organizace školy a ped. proces
RSPPSjednání pracovního poměru
RSPP2Modul II. Pracovní právo
RSPRXPraxe
RSVSŠkola jako součást vzdělávacího systému,
RSZPModul I. Základní právní předpisy a ...
RUSÚvod do studia
RVI2PŘízení vzdělávacích institucí
RZKCZáverečná zkouška celková známka
SDZM1Teorie a praxe školského managementu, I.
SEXUASexuální výchova
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SKZPSeminář k závěrečné práci
SMPM1Man.praxe k modulu 1
SMZP1Seminář k záv. práci a její vedení
SNSKMŠkolský management
SPMPojetí moderního managementu
SPUCHSpecifické poruchy učení a chování
SPZVPSpecifika práce VP na škole se žáky SVP
SRSPPŘízení školy a pedagogického procesu
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
TEOORTeorie a organizace VP
TIEPTeorie a intervence v etopedické praxi
TOXIKToxikomanie a její prevence
VYCHPVýchovné problémy ve školské praxi
VYVSVzdělávací systém v ČR
WNSKMŠkolský management
1SZPOSeminář k závěrečné práci
4RVINŘízení vzdělávacích institucí
4SMLOŠkolský management a legislativa
4SMLVŠkolský management a legislativa
4VVIOŘízení výchovně vzdělávacích institucí
4VVIVŘízení výchovně vzdělávacích institucí


AutorNázev práceTypRok
Beránková HanaNabídka a využití tréninkových metod v dalším vzdělávání pedagogických pracovníkůdiplomová 2015 
Zimuláková SvatavaTvorba vzdělávacího kurzu pro potřebu dalšího vzdělávání lektorů Finančního úřadu pro Moravskoslezský krajdiplomová 2015 


Učící se škola
Hlavní řešitelPaedDr. Tomáš Bouda
Období2/2012 - 2/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelPaedDr. Tomáš Bouda
Období11/2009 - 6/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub