Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0306

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 19.049.066,04 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 13. května 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. dubna 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Projekt vychází z myšlenky tzv. Evropského výzkumného prostoru. Koncept projektu je postaven na vzájemné spolupráci akademického prostředí s "praxí" a interdisciplinárním přístupu ke vzdělávání propojujícím znalosti nových technologií, ekonomie a evropské politiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání a sektorem výroby a služeb tak, aby kompetence absolventů i akademických pracovníků byly v souladu s potřebami firemní sféry a byl podpořen zájem studentů o práci v technologicky orientovaných oborech.

Cíl projektu bude naplněn inovací části studijních programů univerzit se sídlem v tradičních průmyslových regionech. Inovace budou připraveny ve třech rovinách - obsahové (nové znalosti a interdisciplinární přístup k výuce) - formální (nové formy výuky - e-learning ve dvou jazykových verzích, tréninkové zaměstnání) a výukové podpory (specializované učební texty, audiovizuální vzdělávání a webová aplikace).

Aktivity projektu

 • Realizace min. 30 pilotních kurzů pro akademické pracovníky
 • Realizace min. 20 modelových kurzů pro cílovou skupinu Studenti
 • Realizace min. 3 kurzů pod vedením zahraničních lektorů
 • Realizace 45 tréninkových stáží
 • Realizace testovacího běhu e-learningové výuky
 • Realizace alespoň 6 diseminačních výstav ve 3 různých regionech
 • Vytvoření a rozvoj vzdělávacího webu projektu

Akce projektu

Kurzy

Výstava

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Regionální manažer 1:

Regionální manažer 2:

Administrativa:

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022