Projekt Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0112

Řešitel:

Poskytovatel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 18.747.340,27 Kč

Termíny

 • Datum zahájení projektu: 1. ledna 2011
 • Datum ukončení projektu: 31. prosince 2013

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního oboru a studijní specializace zaměřené na problematiku biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství, nejvýrazněji pak na obor Biomedicínský technik. Konkrétně se zaměřuje na zdokonalení obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru v praxi.

Popis projektu:

Cílem projektu je realizovat aktuální inovační prvky v bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik a současně i v zaměření Měřicí a řídicí technika v biomedicíně navazujícího magisterského oboru Měřicí a řídicí technika. Projekt je zaměřen i na podporu studentů PhD. studia a akademických pracovníku vyučujících problematiku biomedicínského inženýrství v uvedených studijních oborech.

Tato podpora bude realizována pomocí těchto dílčích cílů:

 • zkvalitnění výuky tvorbou kvalitních studijních materiálů,
 • zvýšení praktických dovedností získávaných v laboratořích v jednotlivých předmětech,
 • intenzivnější proniknutí do biomedicínské praxe předepsanou formou souvislých řízených praxí na nemocničních zdravotnických pracovištích,
 • zlepšení schopnosti integrovat poznatky a dovednosti z různých disciplín (předmětů) a prakticky je využít,
 • zlepšit schopnost rozumět i vyjadřovat se v cizím jazyce – angličtině – a to písemně i ústně.

Projekt přinese tyto výstupy:

 • nové předměty,
 • studijní materiály (skripta, multimediální opory, návody do cvičení),
 • metodika vedení praktických cvičení,
 • speciální přístroje a technické vybavení,
 • obecně zvýší kvalitu absolventů uvedených oborů i vyučujících v těchto oborech a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022