Okna vědy dokořán

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Okna vědy dokořán

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/45.0004

Řešitel:

Partneři projektu:

 • Soukromá základní škola, spol. s r.o. Ostrava-Vítkovice
 • Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Finanční dotace:

 • Finanční dotace: 15 481 800,05 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 5. března 2014
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. července 2015

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu

Cílem projektu je:

 • vzdělávání směřující k zajištění lidských zdrojů v oblasti komunikace, popularizace a propagace vědy (cyklus Setkání s osobností, kurzy, studijní pobyty/stáže)
 • vytvoření sítě metodiků na všech stupních škol včetně tvorby metodických materiálů, tj. přenos poznatků na vertikální úrovni
 • transfer vědomostí a zkušeností v horizontální rovině směrem: metodici (ambasadoři) z řad pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ - učitelé ZŠ/SŠ - žáci ZŠ/SŠ
 • návaznost na výstupy projektů OPVK (praktické využití modernizovaných učeben; pokračování v aktivitách propagujících a popularizujících vědu, podpora a rozvoj systematické práce se žáky ZŠ a SŠ v oblasti seznamování s VaV)
 • vybavení dvou experimentálních pracovišť na půdě Pedagogické fakulty sloužící budoucím učitelům PdF, pedagogům ZŠ/SŠ a zájemcům o VaV (vybrané skupiny žáků ZŠ/SŠ), přírodovědných a technických oborů

Všechny realizované aktivity směřují k cílené podpoře oblastí přírodovědného a technického vzdělávání, garantem projektu je Přírodovědecká fakulta OU. Zapojeni budou také studenti Pedagogické fakulty (budoucí učitelé přírodovědných a technických předmětů).

Projekt je rozdělen na 4 klíčové aktivity:

 • KA1 Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace, komunikace a šíření výsledků VaV do praxe.
 • KA2 Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost
 • KA3 Vytvoření sítě metodiků - ambasadorů výsledků výzkumu a vývoje - podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV
 • KA4 Spolupráce základních škol s PdF a PřF OU v oblasti výuky technologií s využitím experimentálního pracoviště.

Projektový tým

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022