Zateplení budovy Čs. Legií 9

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Předmětem podpory je realizace úspor energie. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střešní konstrukce o výměře 3 769,90 m2, čímž došlo ke snížení spotřeby energie o 762,30 GJ/rok a snížení emisí CO2 o 107,57 t/rok.

Registrační číslo

CZ.1.02/3.2.00/07.00214

Evidenční číslo

ISPROFIN 1152220096

Řešitel

Ostravská univerzita v Ostravě

Harmonogram projektu

2008 - přípravné projektové práce,
2009 – vlastní stavební realizace,
2010 – vyúčtování dotace.

Finanční dotace projektu

Objem projektu 10,6 mil. Kč.
Výše podpory 4,0 mil. Kč (FS 3,9 mil. Kč a SFŽP 0,2 mil. Kč).

Poskytovatel

Projekt je financovány z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (Fondu soudružnosti) z prostředků Státního rozpočtu životního prostředí (SFŽP) a za spoluúčasti Ostravské univerzity v Ostravě.

Odkazy


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022