Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Název projektu:

 • Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0119

Řešitel:

 • Univerzita Palackého v Olomouci

Partneři:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Finanční dotace:

 • 168.000 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. Prosince 2011

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření multidisciplinárního týmu akademických odborníků, který bude dále vzděláván zahraničními specialisty v manažerských i odborných problematikách podpory pohybové aktivity, která doposud v České republice není řešena. Projekt se snaží přispět k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkou úrovní pohybové aktivity obyvatel ČR, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronické respirační nemoci. Zvýšení úrovně pohybové aktivity vede k výraznému ušetření přímých i nepřímých výdajů ve zdravotnictví.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli a dále pak:

 • Tvorba akademického týmu a jeho odborná edukace v oblasti podpory pohybové aktivity.
 • Vytvoření spolupráce s českými a zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi zabývajícími se problematikou podpory pohybové aktivity a vstup do Evropské sítě podpory pohybové aktivity.
 • Implementace poznatků o problematice podpory pohybové aktivity do výuky studijního programu Tělesná výchova a sport v oboru Rekreologie v prezenční i kombinované bakalářské a magisterské formě studia, tzn. vytvoření inovované osnovy předmětu Rekreologie 2, Preskripce pohybové aktivity a Teorie rekreace v přírodě a aktualizace „Průvodce předmětem“ pro studenty, včetně seznamu studijní literatury.
 • Inovace studijního předmětu Rekreologie o problematiku podpory pohybové aktivity na Ostravské univerzitě.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022