Posílení vědeckých kapacit OU II.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017856
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 11 707 200,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 9 951 120,20 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 170 720,20 Kč
Vlastní zdroje OU: 585 360,60 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. července 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2022

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Výkonný manažer: Ing. Kamila Řepková
Finanční manažer: Mgr. Jiřina Hladká

Popis projektu:

Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišť Ostravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 8 příjezdů post-doků ze zahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budou probíhat v délce 12 měsíců.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

  1. Hospodářské a sociální dějiny
  2. Současná španělská literatura
  3. Sociální práce (výzkum dopadů sociální exkluze)
  4. Magnetická rezonance svalově kosterních struktur v biomechanickém výzkumu pohybu člověka
  5. Porézní uhlíkaté monolity
  6. Výzkum a vývoj v oblasti buněčných terapií
  7. Molekulární mechanismy rezistence hematoonkologických malignit na léčbu a nové terapeutické možnosti
  8. Výzkum v oboru fuzzy přirozené logiky

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2021