Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu

  • Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce

Registrační číslo

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0456

Příjemce podpory

Poskytovatel

Finanční dotace

  • 6.764.962,24 Kč

Datum zahájení projektu

  • 1. října 2010

Datum ukončení projektu

  • 30. září 2013

Řešitel projektu

Partneři projektu

  • Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
  • Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
  • Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
  • Soukromá základní škola, spol. s r.o.

Popis projektu

Projekt řeší formou inovace stávajících studijních oborů a předmětů a zavedením modulární výuky posílení uplatnitelnosti absolventů včetně absolventů se speciálními potřebami na trhu práce. Navržené inovace rozšiřují studijní obory o  povinně volitelné a výběrové předměty, respektují stávající akreditované obory a nevyžádají si jejich změnu. Projekt navrhuje nový specializační modul Aspekty školské integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z OU, pracovníci centra Pyramida při OU, odborníci dalších škol, pedagogických center, center pomoci při českých univerzitách, organizací a institucí, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením.

Projekt bude využívat zkušenosti získané z integrace studentů se speciálními potřebami na OU a výstupy předchozích projektů zaměřených na tuto integraci, které OU řešila a řeší, především prostřednictvím rozvojových programů MŠMT, projektu EQUAL - Pro plný život a projektu OP LZZ Diverzita pro OZP.

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022