Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zdeňka Telnarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 329, budova A
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Přírodovědeckou fakultu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 2182
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1996 – 2011Vysoká škola báňská – Technická univerzita, obor manažerská informatika, doktorské studium
1992 – 1993Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1975 – 1980 Vysoká škola báňská – obor Systémové inženýrství

Kvalifikace

2011Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2014Lektor pro oblast sociálního pilíře společenské odpovědnosti firem
2013Lektor Oracle Academy – Programming with PL/SQL
2011Lektor pro oblast diverzity a Diversity Management
2011Lektor Oracle Academy – Database Design and Programming with SQL

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1995 – dosudOstravská univerzita – odborný asistent, Katedra informatiky a počítačů; koordinátor pomoci studentům se specifickými potřebami na PřF OU; garant celoživotního vzdělávání seniorů na PřF OU
1991 – 1994Střední průmyslová škola, Ostrava – Učitel informatiky
1981 – 1994Kancelářské stroje, Ostrava – Matematik, analytik
1980 – 1981KUNZ Ostrava – Matematik, analytik

Odborné zaměření

Databázové technologie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Španělštinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Telnarová, Z. Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology. In: 10th Asian Conference, ACIIDS 2018: Intelligent Information and Database Systems 2018-03-19 Dong Hoi City, Vietnam. Cham: Springer, 2018. s. 256-264. ISBN 978-3-319-75420-8.

Všechny publikace

Telnarová, Z. a Smolka, P. Conventional SQL vers. SPARQL. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017-09-25 Thessaloniki, Greece. Greece: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 190-193. ISBN 978-073541690-1.
Kiculis, D., Žáček, M. a Telnarová, Z. Overview and research of intonation readers for students with specific needs. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2018, ICCMSE 2018: AIP Conference Proceedings 2018-03-18 The Met HotelThessaloniki; Greece. Greece: American Institute of Physics Inc., 2018. ISBN 978-073541766-3.
Telnarová, Z., Smolka, P. a Bradáč, V. Proposal of a model of searching over NoSQL databases working with indeterminacy. In: ICNAAM2017: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017-09-25 Greece. Thessaloniki, Greece: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 200-2003. ISBN 978-073541690-1.
Telnarová, Z. a Kutnohorská, J. Seniors' education as an element of the healthy life style. In: Wspolczesna problematyka zdrowia publicznego i pielegniarstwa holistycznego: Vspółczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego 2018-10-26 Nysa. Nysa: Oficyna wydawnicza pwsz w Nysie, 2018. s. 37-49. ISBN 978-83-65881-04-5.
Telnarová, Z. a Žáček, M. The Logical Model and Language Support for Patterns in DBMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 2018, roč. 2018, s. 1-6. ISSN 2074-1316.
Telnarová, Z. Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology. In: 10th Asian Conference, ACIIDS 2018: Intelligent Information and Database Systems 2018-03-19 Dong Hoi City, Vietnam. Cham: Springer, 2018. s. 256-264. ISBN 978-3-319-75420-8.
Telnarová, Z. a Kutnohorská, J. Vzdělávání seniorů jako součást zdravého životního stylu. Zdravotnícke listy. 2018, 6(4), s. 18-25. ISSN 1339-3022.
Telnarová, Z. Time series patterns and language support in DBMS. In: ICNAAM 2016: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 2016-09-19 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 100-104. ISBN 978-073541538-6.
Telnarová, Z., Schenk, J. a Habiballa, H. Concept of an expert system for EQCreator. In: ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2015) 2015-09-22 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Telnarová, Z. Modeling and language support for the pattern management. In: Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. USA: IGI Global, 2016. s. 86-106. Advances in Computational Intelligence and Robotics (ACIR). ISBN 978-1-5225-0566-2.
Telnarová, Z. a Schenk, J. The logical model for pattern representation. In: ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2015) 2015-09-22 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1200091-1200094. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Telnarová, Z. a Rombová, Z. Data modelling and ontological semantics. In: ICNAAM 2014: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos, Greece. NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. s. 550008-550011. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7.
Telnarová, Z. a Rombová, Z. Introduction to modelling of natural deduction based on fuzzy type theory. In: ICNAAM 2014: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014 2014-09-22 Rhodos, Greece. NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. s. 5500009-5500012. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Telnarová, Z. Vyrovnávání podmínek studentům se specifickými potřebami na českých VŠ. In: Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 23-44. ISBN 978-80-7464-663-8.
Telnarová, Z. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 152-163. ISBN 978-80-7464-660-7.
Telnarová, Z. Adding rules into database systems. In: Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2012 Federated Conference on. IEEE Xplore Digital Library, 2012. s. 155-159. ISBN 978-1-4673-0708-6.
Telnarová, Z. DATA MODELLING AND ONTOLOGICAL SEMANTICS. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies. 2012, roč. 2012, č. 4, s. 237-255. ISSN 1755-8069.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Telnarová, Z. RDF Data Models in Oracle. In: Informatics Engineering and Information Science. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. Springer-Verlag, 2011. s. 52-64. ISBN 978-3-642-25482-6.
Lukasová, A., Telnarová, Z., Habiballa, H. a Vajgl, M. Formální reprezentace znalostí. první. vyd. Ostrava: Universum, 2010. dvanáctý svazek edice Universum. 345 s. ISBN 978-80-7368-900-1.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Lukasová, A. a Telnarová, Z. Od dat k ontologiím aneb Pokus o úklid v pojmové doméně reprezentace znalostí. In: Znalosti 2010. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. Oeconomica, 2010. s. 84-95. ISBN 978-80-245-1636-3.
Telnarová, Z. Relational database as a source of ontology creation. In: Relational database as a source of ontology creation. Polish Information Processing Society, 2010. s. 135-139. ISBN 978-83-60810-22-4.
Telnarová, Z. Development of Database Application in Oracle APEX. In: Development of Database Application in Oracle APEX. Ostrava: Ostrava University Editorila Centre, 2009. Ostrava University Editorila Centre, 2009. s. 210-213. ISBN 978-80-7368-459-4.
Telnarová, Z. eLearningový kurz: Studenti se speciálními potřebami na VŠ. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Gaudeamus, 2009. s. 28-33. ISBN 978-80-7041-971-7.
Telnarová, Z. ICT při tvorbě inkluzivního prostředí na univerzitě. In: Social Networking. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. s. 153-161. ISBN 978-80-248-2117-7.
Telnarová, Z. International Virtual Seniors Educational University. In: Social Networking. Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. s. 161-167. ISBN 978-80-248-2117-7.
Telnarová, Z. a Kutnohorská, J. Kvalita života seniorů, očekávání seniorů: Projekt SETIP. In: Sborník z konference Týmová péče o seniory. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2009. s. 41-55. ISBN 978-80-7318-895-5.
Sochorová, H. a Telnarová, Z. Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2009.
Telnarová, Z. Database and eLearning: Moodle as a platform for sharing materials, ideas and communication. In: Science education for the development of european citizenship. Trieste: Grafiche Filacorda, 2008. Grafiche Filacorda, 2008. s. 117-124.
Telnarová, Z. Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na VŠ: Pro plný život. In: Pro plný život. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 3-6. ISBN 978-80-7368-437-2.
Telnarová, Z., Krhutová, L. a Zezulková, E. Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě. In: Meziárodní konference Slunečnice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-248-1637-1.
Telnarová, Z. Moodle as a platform for teachers sharing materials, ideas and communication. In: Science education for the development of european citizenship. Trieste: Grafiche Filacorda, 2008. s. 117-124. Grafiche Filacorda.
Telnarová, Z. Počítačová grafika pro studenty se sluchovým postižením. In: Mezinárodní konference Slunečnice 2008. Ostrava: VŠB - TU, 2008. VŠB - TU, 2008. s. 89-93. ISBN 978-80-248-1859-7.
Telnarová, Z. Praktika databází v Oracle. 2008.
Telnarová, Z. Pro plný život: Integrace studentů s postižením sluchu do vysokoškolského studia [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Telnarová, Z. Pro plný život. 2008.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Telnarová, Z. Projekt EQUAL - Pro plný život. In: Vysokoškoslké studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu aplikované informatiky. In: DIVAI 2007. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007. s. 74-79. ISBN 978-80-8094-123-9.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu na VŠ. Technológia vzdelávania. 2007, roč. 15, č. 11, s. 6-8. ISSN 1335-003X.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. PŘÍPRAVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ KE STUDIU VŠ - KURZ MATEMATIKA . In: Sbornik 5. Nitrianske matematicke konferencie. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007.
Telnarová, Z. Relační databáze - Jazyk SQL. 2007.
Habiballa, H., Fojtík, R., Volná, E. a Telnarová, Z. VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. In: ISKI 2007. Nitra, SK: KI FPV UKF Nitra, 2007. KI FPV UKF Nitra, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-8094-167-3.
Telnarová, Z. Arion study visit [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3-12.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Telnarová, Z., Zezulková, E. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě. In: Vysokoškolské studium bez bariér?. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 25-27. ISBN 80-7041-462-6.
Telnarová, Z. Tvorba aplikací v ORACLE FORMS I.. 2006.
Telnarová, Z. Access na středních školách. 2005.
Telnarová, Z. Databáze Oracle. 2005.
Telnarová, Z. Datové modelování a databázové systémy. 2005.
Telnarová, Z. Introduction to Database Systems. 2005.
Telnarová, Z. IRRE Milani ITALY. 2005.
Telnarová, Z. PIXEL Florencie, ITALY. 2005.
Telnarová, Z. Vzdělávání s LMS. 2005.
Telnarová, Z. Datové modelování a databázová technologie. 2004.
Telnarová, Z. eLearning - Workplace Collaborative Learning. 2004.
Telnarová, Z. Moderní technologie v celoživotním vzdělávání. 2004.
Telnarová, Z. Využití databází ve studijní agendě. 2004.
Telnarová, Z. Vývoj databázových aplikací. 2004.
Telnarová, Z. Vzdělávání smyslově postižených. In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených 2004-04-23 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. Gaudeamus, 2004. s. 31-43. ISBN 80-7041-462-6.
Telnarová, Z. Architektury databázových systémů. 2003.
Telnarová, Z. eLearning. 2003.
Telnarová, Z. Modelování znalostí. In: Tvorba software: Tvorba software 2003 2003-05-28 Ostrava. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. Tanger s.r.o., 2003. s. 207-212. ISBN 80-85988-83-6.
Telnarová, Z. Návrh databází. 2003.
Telnarová, Z. Úvod do databází. 2003.
Telnarová, Z. Úvod do problematiky distančního vzdělávání. 2003.
Telnarová, Z. Deductive approach to analysis and design of database scheme. In: EUNIS: The Challenge of New Technologies 2002-06-19 Porto. Porto: Universidade do Porto, 2002. Universidade do Porto, 2002. s. 429-432. ISBN 972-752-051-0.
Telnarová, Z. Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací. In: Tvorba software: Tvorba software 2002 2002-05-29 Ostrava. Ostrava: Tanger, s.r.o., Ostrava, 2002. Tanger, s.r.o., Ostrava, 2002. s. 190-197. ISBN 80-85988-74-7.
Telnarová, Z. a Burianová, E. E-learning as a Possible Solution for Distance Education. In: EDEN 2002: Open nad Distance Learning in Europe and Beyond Rethinking International Co-operation 2002-06-16 Granada. Granada: EDEN, 2002. EDEN, 2002. s. 571-577.
Telnarová, Z. eLearning jako možné řešení distanční formy studia. In: ICTE2002: Information and Communication Technology in Education 2002-09-10 Rožnov p.R.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 101-107. ISBN 80-7042-828-7.
Telnarová, Z. Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu databázových systémů. Acta Electrotechnica et Informatica. 2002, roč. 200, s. 46-50. ISSN 1335-8243.
Telnarová, Z. Databázové systémy a jejich využití v IS. 2001.
Telnarová, Z. a Kaluža, J. Deductive Databases as Concrete Case of Derived Concepts in Data Modelling. In: 20 th Scientific Conference on Development of Organizational Sciences: Management and globalization 2001-04-28 . Portorož: Publishing house , 2001. Publishing house , 2001. s. 87-92. ISBN 961-232-120-5.
Telnarová, Z. Metodická doporučení k integraci deduktivních pravidel do analýzy a návrhu informačního systému s databází. 2001.
Telnarová, Z. Odvozené databázové koncepty a možnosti jejich odvození deduktivními pravidly. In: II. vedecká konferencia doktorandov: II. vedecká konferencia doktorandov 2001-02-08 . Nitra: Edícia Prirodovedec, 2001. Edícia Prirodovedec, 2001. s. 105-108. ISBN 80-8050-386-9.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Úvod do informačních a komunikačních technologií. 2001.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání. In: Ostravská univerzita, PřF: ICTE2001 2001-09-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 231-234. ISBN 80-7042-808-2.
Telnarová, Z. Databázová podpora distančního vzdělávání. In: PKKP2000: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci 2000-06-12 . Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2000. GAUDEAMUS, 2000. s. 70-71.
Telnarová, Z. Design principles and implementation of deductive rules. In: Ostravská univerzita, PřF: ICT in Education 2000-07-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 122-125. ISBN 80-7042-795-7.
Telnarová, Z. ICT ve vzdáleném vyučování. In: Ostravská univerzita, PřF: Information and Communication Technology in Education 2000-07-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 81-84. ISBN 80-7042-795-7.
Telnarová, Z. Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu IS. In: Konference doktorandů VŠB-TU: Konference doktorandů . Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2000. Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2000. s. 189-192. ISBN 80-7078-783-X.
Telnarová, Z., Burianová, E. a Lengel, L. Youth Culture and Technology in the Czech Republic. In: Culture and Technology in the New Europe. 1. vyd. Stamford: Ablex Publishing, 2000. s. 253-272. ISBN 1-56750-466-3.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People. In: EUNIS 99: EUNIS 99 1999-06-07 . Helsinki: Eunis, 1999. Eunis, 1999. s. 277-280. ISBN 951-22-4542-6.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Kultura a informační technologie. In: Poškole: Poškole 99 1999-04-14 . Sedmihorky: FEL ČVUT, 1999. FEL ČVUT, 1999. s. 21-27. ISBN 80-01970-5.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area. In: CAL 99: CAL 99 - Virtuality in education 1999-03-29 . Londýn: ELSEVIER SCIENCE, 1999. ELSEVIER SCIENCE, 1999. s. 170-170.
Telnarová, Z., Lukasová, A. a Matula, P. Úvod do databází. 1999.
Telnarová, Z. Distanční formy studia. In: Ostravská univerzita, PřF: Počítač ve škole 1998-12-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 5-10. ISBN 1211-5134.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI. In: Po škole 97: Po škole 97 1997-04-16 . Czech republic: Experta, 1997. Experta, 1997. s. 127-131.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The centre of teachers in service education at university of Ostrava. In: TET 97: Telecommunications for education and training 1997-05-27 . Czech republic: Etic foundation, 1997. Etic foundation, 1997. s. 188-190. ISBN 80-238-0782-X.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Utilising Information Technology at Primary and Secondary School. In: RUFIS: Úloha univerzit v budoucí informační společnosti 1997-07-24 . Praha: ČVUT Praha, 1997. ČVUT Praha, 1997. s. 107-110.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach. In: RUFIS 97: Rufis 97 úloha univerzit v budoucí informaení spolee 1997-09-24 . Praha: Edicni stredisko EVUT, 1997. Edicni stredisko EVUT, 1997. s. 107-110.


AutorNázev práceTypRok
Motúz MichalInformační systém pro podporu činností Centra Pyramida na Ostravské univerzitědiplomová 2019 
Daněk OndřejTestování vlivu návrhu schématu databáze na efektivitu vyhodnocování dotazůdiplomová 2015 
Martynková LucieNávrh a implementace IS s využitím doménové ontologiediplomová 2013 
Baláš JanImplementace sémantických modelů ve vybraných SŘBDdiplomová 2012 
Hanslík DavidKoncept vysoké dostupnosti MS-SQLdiplomová 2012 
Mužný VladimírPorovnání výkonu a metodik optimalizace databázových strojů MS SQL Server a Oraclediplomová 2012 
Ogurek JiříPrincipy a metody hashování v relační databázové technologii s praktickým ověřením vzniku kolizídiplomová 2011 
Tydlačka VlastimilInformační systém pro plánování a sledování výrobydiplomová 2011 
Kráčmar PavelManipulace s RDF daty v Oraclediplomová 2009 
Kwolek MichalRealizace katalogu produktůdiplomová 2009 
Vávra VladimírSémantická technologie v databázových systémechdiplomová 2009 
Vengloř MichalSystém pro podporu vedení oční ordinace s vazbou na oční školkudiplomová 2009 
Nekula JanSystém pro sběr, aktualizaci, prezentaci a sdílení materiálů pro pedagogy na Internetudiplomová 2008 
Klozík AlešProstorová databáze jako prostředek k tvorbě GISdiplomová 2007 
Mruzek MartinVyhodnocování dotazů pomocí pohledůdiplomová 2006 
Vaněk MartinDotazovací jazyky relačních, objektových a deduktivních datových modelůdiplomová 2006 
Juricová ErikaPomocná aplikace při vzdělávání autistických dětí.bakalářská 2018 
Rucký MartinDotazovací jazyky pro data v RDF formátubakalářská 2018 
Jančíková PavlínaNávrh a implementace agendy bytového hospodářstvíbakalářská 2016 
Fikáček LiborOptimalizace výkonnosti a ladění SQL dotazů v prostředí MS SQL serverubakalářská 2014 
Pavlík RomanImplementace fasetové navigace pomocí relačních databázíbakalářská 2014 
Pross JanVolně dostupné objektově orientované systémy řízení báze dat a jednoduchá demonstrace jejich využitíbakalářská 2014 
Roško DavidIntegrace elearningového systému Atutor pro HZS ČRbakalářská 2014 
Baronová LenkaVyužití Oracle application express pro realizaci IS správy výběrových řízeníbakalářská 2013 
Daněk OndřejInformační systém pro evidenci maturitních prací na SŠbakalářská 2013 
Hinnerová MichaelaAdaptace výukových a informačních zdrojů pro využití specializovaného softwaru pro osoby se zrakovým postiženímbakalářská 2013 
Plaček JanSbírka příkladů z databázového modelování ve formě multimediální učebnicebakalářská 2013 
Slaminka JozefAplikácia pre manipuláciu so štruktúrovanými dátami v Oraclebakalářská 2013 
Ostárek BohumírTvorba aplikací v Oracle devoleper suitebakalářská 2012 
Bláha VáclavNávrh aplikace pro evidenci a plánování docházky zaměstnancůbakalářská 2011 
Chorzempa LiborInteraktivní přístup k datům v SQL databázibakalářská 2011 
Daňa MartinNávrh a zpracování archívu výstav, sympozií a výtvarných dělbakalářská 2011 
Baláš JanImplementace objektových přístupů v systému Oraclebakalářská 2010 
Laboj MiroslavVyužití data miningu při sledování platební morálky v organizacibakalářská 2010 
Rovňaníková LenkaDatabáze center pomoci studentům se speciálními potřebami na českých VŠbakalářská 2010 
Cienciala MarianNástroje pro testování výkonu SQL databázíbakalářská 2009 
Kroček JaromírInformační systém LUSTRACE pro organizační složky Krajského státního zastupitelství v Ostravěbakalářská 2009 
Tydlačka VlastimilEvidence výrobní dokumentace (pro firmu Odetka a.s, výroba prýmků a pletenin).bakalářská 2009 
Wiejowski LudvikPodniková evidence zákaznických dat včetně optimalizace databáze.bakalářská 2009 
Šuga PeterTvorba ontologií v Oraclebakalářská 2008 
Veselý LubomírAplikace pro editaci a vyhodnocování dotazů zapsaných v relační algebře nad relační databázíbakalářská 2008 
Klhůfek StanislavInformační systém pro evidenci parcel a půdních bloků pro potřeby zemědělcůbakalářská 2007 
Ogurek JiříElektronický plánovač pro zaměstnaneckou agendubakalářská 2007 
Ohlídal JaroslavTvorba internetových stránek pro nevidomé a slabozraké uživatelebakalářská 2007 
Skupníková PetraOn-line dotazníky, průzkumy, testy a kvízybakalářská 2007 
Vengloř MichalSystém pro podporu nákupu a prodeje zbožíbakalářská 2007 
Nekula JanNávrh metodiky tvorby internetových aplikací se zaměřením na prezentaci grantových projektů včetně interní komunikace mezi řešiteli projektubakalářská 2006 
Riedel PetrTvorba multidimenzionálního datového skladubakalářská 2006 
Zálešák PetrVývoj databázové aplikace pro oční optikubakalářská 2005 
Zlámal MilanMěření rychlosti vyhodnocování dotazůbakalářská 2005 


Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2017 - 8/2020
PoskytovatelCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Stavřešený
Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období4/2012 - 3/2015
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2010 - 9/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Virtuální univerzita třetího věku
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období5/2009 - 11/2011
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
VIrtuální univerzita třetího věku
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2008 - 9/2010
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Gruntvig
Stavukončený
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Integrace studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SET_renewal
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2007 - 10/2008
PoskytovatelGruntvig
Stavukončený
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship)
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2005 - 9/2008
PoskytovatelCommenius
Stavukončený
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období9/2006 - 7/2008
PoskytovatelEQUAL
Stavukončený
Projekt integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období2/2007 - 11/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SET
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období8/2006 - 7/2007
PoskytovatelGruntvig
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub