Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí (MED-KA-NET)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu:

 • Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

 • Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí

Zkrácený název projektu:

 • MED-KA-NET

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.4.00/17.0113

Území dopadu:

 • Moravskoslezský kraj

Finanční dotace:

 • 29 367 362,60 Kč

Datum zahájení projektu:

 • 4. 5. 2011

Datum ukončení projektu:

 • 30. 4. 2014

Partneři projektu:

 • Fakultní nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Cíl projektu:

Cílem projektu je propojit (zasíťovat) pracoviště, která mají praktickou zkušenost ze zásahů v terénu a jsou nosnými body pro transfer poznatků z praxe do teorie. Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích v případech hromadných neštěstí v Moravskoslezském kraji.

Na základě realizace projektu dojde k:

 • navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi,
 • vytvoření pevných vazeb pro spolupráci se zahraničními institucemi při řešení mimořádných událostí,
 • společnému sdílení teoretických i praktických poznatků,
 • vytvoření základu pro společné vývojové a výzkumné projekty,
 • zkvalitnění profesionální přípravy na mimořádné události.

Síť institucí a síť expertů bude rozvíjet spolupráci na bázi vzájemného sdílení informací z teorie (odborné články, výzkumné studie, projekty studentů, výstupy diplomových prací vhodné pro aplikační sféru apod.) a multioborové praxe (praktické postupy, kazuistiky, filmové dokumentace apod.). Za tímto účelem budou organizovány odborné workshopy, mezinárodní konference se zaměřením na medicínu katastrof a hromadných neštěstí, mezinárodní soutěže studentů apod.

Klíčové aktivity:

 • KA 1 - Podpora spolupráce v oblasti medicíny katastrof mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictvím stáží
 • KA 2 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem - networking a transfer duševního vlastnictví
 • KA 3 - Vznik a podpora přípravy a řízení VaV projektů v Grant office

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Finanční manažer:

Odborný garant projektu:

 • doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
  • primář Traumatologického centra FN Ostrava
  • předseda Akreditační komise pro obor úrazová chirurgie MZ ČR
  • člen výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022