Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Leopold Pleva


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZZ 201, budova ZZ
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 002
e-mail:

Vzdělání

1990
traumatologická nástavbová atestace
1981
II. atestace z chirurgie
1975
I. atestace z chirurgie
1971
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 

Kvalifikace

1996
Docent, chirurgie Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1989
Kandidát věd, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta
 

Další vzdělávání, kurzy

Člen mezinárodní společnosti ESTES
Člen mezinárodní společnosti AOAA
 

Zaměstnání, praxe

1. 10. 2017
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava
2014 – dosud
vedoucí Ústavu medicíny katastrof LF OU
2011 – 2015
pověřen vedením Katedry RHB LF OU
1991 – 2017
primář Traumatologického centra FN Ostrava
1979 – dosud
KÚNZ Ostrava
1973 – 1978
Chirurgické odd. MěNOF
1971 – 1973
Interní odd. NsP Bílovec
 

Odborné zaměření

Chirurgie
Traumatologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
Předseda Vědecká rada Spolku CZECHIMPLANT
2016 – dosud
Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP - předseda revizní komise
2013 – 2017
Člen Vědecká rada AZV ČR
2012 – dosud
Člen VR FEI VŠB RU Ostrava
2010 – 2012
Vědecká rada Lékařské fakulty Ostravské univerzity
2010 – 2012
Člen Akademického senátu Ostravské univerzity
2008 – 2016
Předseda oborové komise VR ČLK pro traumatologii
2008 – 2016
Předseda Akreditační komise pro úrazovou chirurgii MZ ČR
2004 – 2016
Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP - předseda
2002 – 2016
Vědecká rada České lékařské komory JEP Praha
 

Ocenění

2017
Čestná medaile za spolupráci s Policií České republiky při zajišťování bezpečnosti
2017
Čestné členství ŠKZS Slovakia
2017
Čestné členství ČSÚCH ČLS JEP
2016
Čestná medaile ČLS JEP
2012
Medaile založení Slovenské lékařské společnosti
2012
Cena primára Bauera za rozvoj úrazové chirurgie na Slovensku
2012
Typovského medaile za rozvoj úrazové chirurgie v ČR
2012
Čestné členství České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
2009
Čestné členství ČCHS ČLS JEP
2008
Čestné členství SLS JEP traumatologické společnosti
2008
Čestné členství SLS JEP chirurgické společnosti
2008
Ocenění ministra zdravotnictví MUDr. T. Julínka, MBA pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langra pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění ředitele ÚZSMSK MUDr. Romana Gřegoře za zvládnutí HN Vřesina a HN Studénka.
2008
Ocenění ředitele Televizního studia Ostrava Mgr. Ijli Racka, Ph.D. za informovanost občanům při HN Studénka.
2007
Maydlova medaile ČCHS ČLS JEP za rozvoj chirurgie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
ESTES - Evropská společnost traumatologie a urgentní medicíny - member ship
AO Alumni CZ - člen mezinárodní společnosti AOAA
Čestný člen Slovenské chirurgické společnosti
Čestný člen Slovenské společnosti úrazové chirurgie
 

Působení v zahraničí

1. 10. 2016 – 8. 10. 2016
Univerzita nebo Instituce/Stát/typ působení (např. zvaná přednáška, Erasmus, atd.)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 


Damage control operace u poranění hrudníku autorů
Leopold Pleva
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dilacerační poranění pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Milan Šír, Martin Paciorek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, Vladimír Ječmínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Rok: 2017
ostatní

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Leopold Pleva
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel
Leopold Pleva, Štefan Reguli, Pavla Segarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu
Leopold Pleva, Václav Procházak, Vladimír Ječmínek, Milan Šír
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Iniciální zkušenosti s použitím ?Uniportal VATS (SITS)? přístupu při ošetřování důsledků hrudních traumat na I. chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně
Leopold Pleva
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biomechanical Analysis of Staples for Epiphysiodesis
Karel Frydrýšek, Daniel Čepica, Tomáš Halo, Ondřej Skoupý, Leopold Pleva, Roman Madeja, Jana Pometlová, Monika Losertova, Jan Koutecky, Pavel Michal, Vojtech Havlas, Simon Kraus, Dominik Durica, Katerina Peterek Dedkova, Marek Pagac, Pavel Krpec, Pawel Osemlak ... další autoři
Rok: 2022, Applied Sciences-Basel
článek v odborném periodiku

Numerical Analysis of the Calcaneal Nail C-NAIL
František Sejda, Karel Frydrýšek, Leopold Pleva, Martin Pompach, Josef Hlinka, Marek Sadilek, Zuzana Murcinkova, Pavel Krpec, Miroslav Havlicek, Roman Madeja, Jana Pometlová, Oldrich Ucen, Kamila Dostalova ... další autoři
Rok: 2022, Applied Sciences-Basel
článek v odborném periodiku

Outcomes of Mini-Invasive Arthroscopic Arthrolysis Combined with Locking Screw and/or Intramedullary Nail Extraction after Osteosynthesis of the Proximal Humerus Fracture
Roman Madeja, Jana Pometlová, Roman Brzoska, Jiří Voves, Lubor Bialý, Leopold Pleva, Jan Stránský, Adela Vrtkova, Jaroslav Janošek, Kristyna Cabanova ... další autoři
Rok: 2022, Journal of Clinical Medicine
článek v odborném periodiku

Stochastic Strength Analyses of Screws for Femoral Neck Fractures
Karel Frydrýšek, Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Szeliga, Jan Stránský, Daniel Čepica, Jiri Kratochvil, Jan Koutecky, Roman Madeja, Katerina Peterek Dedkova ... další autoři
Rok: 2022, Applied Sciences-Basel
článek v odborném periodiku

Mechanics of Screw Joints Solved as Beams Placed in a Tangential Elastic Foundation
Karel Frydrýšek, Šárka Michenková, Leopold Pleva, Jan Koutecký, Jiří Fries, Kateřina Peterek Dědková, Roman Madeja, Antonín Trefil, Pavel Krpec, Tomáš Halo, Leopold Hrabovský, Lubor Bialý, Roland Jančo, Jiří Pokorný ... další autoři
Rok: 2021, Applied Sciences
článek v odborném periodiku

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Tension Hemothorax in Aortic Rupture: A Case Report
Jana Pometlová, Roman Madeja, Jiří Demel, Renáta Ječmínková, Václav Procházka, Miroslav Kitka, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2021, MEDICINA-LITHUANIA
článek v odborném periodiku

Artroskopicky asistovaná osteosyntéza nitrokloubních zlomenin lopatky - první zkušenosti a dvouleté klinické výsledky
Roman Madeja, V. Ječmínek, Lubor Bialý, Jan Stránský, J. Voves, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2020, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů po polytraumatu ve vztahu k Injury Severity Score
Pavla Segarová, Jaroslav Slaný, Leopold Pleva, Lubomír Pavliska
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Využití plantografického chodníku ke sledování zátěže po operacích dolních končetin CZ.02.1.01/0.0/0.17_049/0008441
J. Kohout, Leopold Pleva, Roman Litner, Stanislav Jelen
Rok: 2020
ostatní

Acute traumatic coagulopathy - outcome related to massive transfusion protocols
Jana Pometlová, Renáta Ječmínková, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace konceptu bazální stimulace na jednotce intenzivní péče
Petra Šnajdarová, Miroslava Berková, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Artrodéza hlezna a korekční osteotomie
Roman Litner, Leopold Pleva, Daniel Czerný, Petr Novobilský
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beding test of artifical femurs with intermedullary nail
V. Machalla, K. Šimečková, K. Frydrýšek, F. Fojtík, Leopold Pleva, J. Stránský ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika a léčba střelných poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, M. Kačírová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení rodičům - péče o sádrovou fixaci
Miroslava Berková, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Vladimír Ječmínek, Jiří Szeliga, Leopold Pleva, Petr Novobilský, Pavla Segarová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Milan Šír, Stanislav Jelen, Ondřej Měrka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17-049/0008441
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Milan Šír, Stanislav Jelen, Ondřej Měrka
Rok: 2019
ostatní

Inovativní metody - zevní fixace pánve
Leopold Pleva
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

KRBS - jako komplikace zlomenin předloktí
Lubor Bialy, Leopold Pleva, Iva Krejčí, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurz praktických technik - workshop na kadaverech
Leopold Pleva, Roman Madeja, Gregor Bajor
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů po úrazu
Pavla Segarová, Leopold Pleva, Jaroslav Slaný
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba patologických zlomenin dětského femuru
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Ondřej Měrka, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření kvality života ve zdravotnictví
Pavla Segarová, Kateřina Lamžová, Leopold Pleva, Jaroslav Slaný
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhodný nález disekce art. carotis interna u polytraumatu
Jiří Demel, Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osteosynthesis of the calcaneus with a C-nail
F. Sejda, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, M. Pompach, Roman Litner
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osteosynthesis of the fractured fifth metatarsus with headless screw
K. Šimečková, K. Frydrýšek, K. Machalla, Jiří Demel, Leopold Pleva, V. Bajtek ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevalence of wound infection on trauma ward
Jana Pometlová, T. Várady-Brázová, Milan Šír, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt Interreg Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof
Katerina Vítková, Leopold Pleva, Václav Procházka, Pavla Segarová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt Přeshraniční spolupráce mezi Fakultní nemocnicí v Ostravě a Vojvodským Špitálem
Leopold Pleva, Pavla Segarová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny FV30348
Jiří Voves, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Pavla Segarová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační plánování
Leopold Pleva
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Torsion tests for femoral, humeral and tibial nails
K. Frydrýšek, V. Machalla, F. Fojtík, Leopold Pleva
Rok: 2019
stať ve sborníku

Tramway And Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia - University Hospital Ostrava
Leopold Pleva, Milan Šír, Stanislav Jelen, Jiří Hynčica, Pavla Segarová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Treatment of Chronic Tibial Osteomyelitis with external fixator
Milan Šír, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Daniel Czerný, Petr Novobilský, Pavla Segarová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka předmětu Medicína katastrof na LF OU
Martin Novák, Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení průběhu dosavadní spolupráce a náčrt dalšího období
Leopold Pleva
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní odezva organizmu na trauma
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Jan Divák, Marcela Káňová, Ondřej Jor, K. Tomášek, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2018, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Test of artifical femurs with intramedullary nail
Leopold Pleva, V. Machalla, K. Šimečková, K. Frýdryšek, F. Fojtík, L. Stránský, J. Bending ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úraz břicha a bloudivá slezina - kazuistika
Milan Viskupič, Petr Krátký, Yvo Lefa, Leopold Pleva
Rok: 2018, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Vliv časnější zátěže na hojení zlomenin patní kosti po stabilní osteosyntéze
Roman Litner, Leopold Pleva, Jiří Kohút, Pavel Koscielnik, Pavel Kubíček, Jiří Szeliga ... další autoři
Rok: 2018, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny - projekt Tibie FV30348
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, J Voves
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates
R. Čada, K. Frydrýšek, F. Sejda, Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2017, JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
článek v odborném periodiku

Biomechanics - verification of force characteristic od a device for reduction of bone fragments in patients with finger fractures
O. Učeň, K. Frydrýšek, F. Fojtík, L´. Bialy, Leopold Pleva
Rok: 2017
stať ve sborníku

Damage control operace u poranění hrudníku autorů
Leopold Pleva
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dilacerační poranění pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Milan Šír, Martin Paciorek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovované žeberní dlahy Judetova typu (preklinická studie, první klinické zkušenosti) d
Leopold Pleva
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontroverze při ošetřování poranění cév u suprakondylických zlomenin u dětí.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, Vladimír Ječmínek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Rok: 2017
ostatní

Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění
Leopold Pleva, Petr Prusenovský, Martin Bortlíček
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu.
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Leopold Pleva
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevřené zlomeniny bérce.
Jiří Demel, Milan Šír, Leopold Pleva
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevřené zlomeniny u dětí
Ivo Kopáček, I Slívová, Leopold Pleva
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel
Leopold Pleva, Štefan Reguli, Pavla Segarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia
Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Demel, Stanislav Jelen, Pavla Segarová
Rok: 2017
ostatní

Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Milan Šír
Rok: 2017
ostatní

Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu
Leopold Pleva, Václav Procházak, Vladimír Ječmínek, Milan Šír
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Endovaskulární léčba cévních poranění
Václav Procházka, Tomáš Jonszta, Daniel Czerný, J Krajča, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Milan Šír, Tomáš Hrbáč ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fatigue testing of medial plates for treatment of distal tibia fractures
K. Frydrýšek, G. Theisz, Jiří Demel, Leopold Pleva, M. Pompach, F. Fojtík ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Femur
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Roman Madeja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie
Jarmila Kristiníková, Leopold Pleva, Miroslav Janura, Kateřina Polášková
Rok: 2016, rehabilitace a Fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Hromadná nehoda Studénka 2015.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Vladimír Vlček, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková ... další autoři
Rok: 2016
ostatní

ISOLATED THIRD CRANIAL NERVE OF CLINICAL CASE REPORTS
Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2016, Jacobs Journal of Clinical Case Reports,
článek v odborném periodiku

Isolated Third Cranial Nerve Palsy after Mild Head Trauma
Jana Pometlová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2016, Jacobs Journal of Clinical Case Reports
článek v odborném periodiku

Osteosyntéza nohy a ruky
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jiří Demel, R Litner, Ĺ. Bialy
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění jater - transplantace
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jaroslav Jackanin
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Požadavky traumatologa na anesteziologa při damage control surgery - 'Damage kontrol anesthesia'
Novák Martin, Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Rok: 2016
ostatní

Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.
Stanislav Jelen, Novák Martin, Mitták Marcel, Leopold Pleva, Krajčíková Michaela
Rok: 2016
ostatní

Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava
Milan Šír, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Vronský, J Szeliga, Marcel Mitták, Anton Pelikán, Tomáš Posolda, Peter Ihnát, Petr Vávra, M Mrůzek, B Dočekal ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Milan Šír
Rok: 2016
ostatní

Finite element modelling of T-plate for treatment of distal radius
K. Frydrýšek, G. Theisz, L. Bialy, L. Pliska, Leopold Pleva
Rok: 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing
článek v odborném periodiku

"HN Studénka 2015"
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková ... další autoři
Rok: 2015
ostatní

Hromadná nehoda Studénka 2015
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Václav Vlček, Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Martin Novák, Michaela Krajčíková ... další autoři
Rok: 2015
ostatní

Medial plate for treatment of distal tibia fractures
G. Theisz, K. Frydrýšek, F. Fojtík, T. Kubín, L. Pečenka, Jiří Demel, Roman Madeja, M. Sadílek, J. Kratochvíl, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Osteosyntéza pánve pomocí počítačové navigaced
Roman Madeja, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Rok: 2015, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský ... další autoři
Rok: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
článek v odborném periodiku

Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?
Filip Burša, Leopold Pleva, Jan Máca, Peter Sklienka, Pavel Ševčík
Rok: 2015, BMC ANESTHESIOLOGY
článek v odborném periodiku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, rudolf Vronský
Rok: 2014
ostatní

Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study
Filip Burša, Leopold Pleva
Rok: 2014, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
článek v odborném periodiku

Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty
Leopold Pleva
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medicína katastrof
Vlasta Neklapilová, Leopold Pleva
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
odborná kniha

Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Leopold Pleva
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace mezinárodního kongresu
Leopold Pleva
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plate for Treatment of distal Radius Fractures Strength Analyses
Karel Frydrýšek, Gunther Theinz, Luděk Pliska, Marián Smolár, Zdeněk Poruba, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polytrauma
Leopold Pleva
Rok: 2014, Galén
kapitola v odborné knize

Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics
Milan Šír, Leopold Pleva, Václav Procházka
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Poranenia hrudníku. Zbierka Jána Bauera
Leopold Pleva
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii
Petr Kessler, Leopold Pleva, Jindřich Dvořák, Jaromír Gumulec
Rok: 2014, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Study of Fracture Feature of Titanium Based Alloys for Biocompatible Implants after Removal from Human Body.
Monika Losertová, Jaromír Drápala, Kateřina Konečná, Leopold Pleva
Rok: 2014, Materials Science Forum
článek v odborném periodiku

Traumatologie
Leopold Pleva
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úrazová chirurgie
Leopold Pleva, Leopold Pleva
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava
Jana Pometlová, Leopold Pleva, Jiří Szeliga, Milan Šír
Rok: 2014, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Bodná poranění srdce
Leopold Pleva, J Demel, Marcel Mitták, J Pometlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?
Milan Šír, Leopold Pleva, I Dudík, Anton Pelikán
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intenzita a délka tkáňové ischemie těžce polytraumatizovaných pacientů v závislosti na délce přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu a operačním čase registrované mikrodialýzou svalové tkáně
Filip Burša, Leopold Pleva
Rok: 2013, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Komplikace poranění GIT v TC Ostrava
M Šír, Leopold Pleva, Jan Dostalík, Pavel Klvaňa
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba chronické osteomyelitidy tibie pomocí zevního fixátoru
Milan Šír, Leopold Pleva
Rok: 2013, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Aktuální koncepce ošetřování závažných poranění v TC FNKV.
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Artroskopicyk asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence u dětí
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jiří Demel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the results and complication of palmar and dorsal miniinvasive approaches in the surgery of scaphoid fractures. A prospective randomized study.
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Computer navigation used by osteosynthesis of pelvis
Roman Madeja, Leopold Pleva
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Design of External Fixators Used in Traumatology and Orthopaedics - Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku

Distribuce zlomenin horního konce stehenní kosti v závislosti na roční době a počasí
Leopold Pleva
Rok: 2012, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
článek v odborném periodiku

Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen, Roman Gřegoř
Rok: 2012
stať ve sborníku

Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii
Roman Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku

NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY
K. Frydrýšek, O. Učeň, T. Kubín, Leopold Pleva, L. Žilka, V. Sládeček ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

NS/14417
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimalizace registru polytraumatizovaných v Traumacentru FN Brno
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ošetření zlomenin horního konce stehenní kosti na I. chirurgické klinice VFN
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poranění cév dolních končetin
Leopold Pleva, J. Pometlová, Vladimír Ječmínek, Jana Chmelová
Rok: 2012, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Some Engineering Applications of Trauma and Emergency Surgery Suitable for the Army
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku

Stabilizace luxace AC skloubení a zlomenin akromiálního konce klíčku pomocí háčkové dlahy
Leopold Pleva
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

XI. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Zpráva o novém externím fixátoru pro léčbu zlomenin pánve a acetabula
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zpráva o nových externích fixátorech pro léčbu komplikovaných zlomenin končetin
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku

2. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Abdominálny kompartment syndrom
Leopold Pleva, Miroslav Kitka
Rok: 2011, Klinika úrazovej chirurgie LF UP
kapitola v odborné knize

Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku

Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku
Leopold Pleva, M. Šir, Jana Chmelová, J. Pometlová
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3. Trilaterální sympozium
Leopold Pleva, Igor Dvořáček
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
J. Pometlová, M Šír, Leopold Pleva
Rok: 2010, Interní medicína
článek v odborném periodiku

Managment ošetření poranění pánve
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jana Chmelová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění cév - diagnostika a léčba
J. Pometlová, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba
Leopold Pleva, L Lukáč, R Madeja, P. Koscielnik, Jana Chmelová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda, Stanislav Jelen
Rok: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, J. Jahoda
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda
Rok: 2009
ostatní

Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, R Vronský, Jiří Bílek, L Lukáč
Rok: 2009
stať ve sborníku

Netypické poranění ruky a karpu u dítěte
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Michal Kodaj
Rok: 2009
ostatní

Organizace ošetřování hromadného úrazu
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Stanislav Jelen
Rok: 2009
ostatní

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Damage Control a hromadná nehoda
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, R Vronský, J Jahoda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Leopold Pleva, R Vronský
Rok: 2008
stať ve sborníku

Instabilní hrudník - operační léčba
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, .. A Kol.
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Jiří Demel, Vladimír Ječmínek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Polytraumatizovaný pacient - multidisciplinární spolupráce
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, A Kol.
Rok: 2008
stať ve sborníku

Řešení poúrazových komplikací oblasti ramenního kloubu reversní TEP
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Rok: 2008
stať ve sborníku

Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava
R Ječmínková, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Leopold Pleva, J. Jahoda, L Bialy ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2008
stať ve sborníku

Možnosti využití reverzní TEP ramenního kloubu v úrazové chirurgii
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2007, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Nestabilní hrudník a poranění srdce - kazuistika
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky
Rok: 2007, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Rok: 2006, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Ataxia teleangiectasia - a case repost
Leopold Pleva, Simona Širůčková, J. Sedláčková, S. Walczysková, Eva Šilhánová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex knee injury.International Sympozium Modern aproach in treatment of complikated limb injuries
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2006, Book of papers and abstracts
článek v odborném periodiku

Cost and benefit in complex knee injury
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2006, European Journal of Trauma
článek v odborném periodiku

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A Kolektiv
Rok: 2006, Suplementum Úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Roman Madeja, P. Segarová, Jarmila Tymonová, Antonín Pohlídal, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Liver Injury and Complications
M. Šír, Leopold Pleva, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa
Rok: 2006, European Journal of Trauma
článek v odborném periodiku

Metody "damage control surgery" v úrazové chirurgii
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Poranění cév u zlomenin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur, Pavel Havránek
Rok: 2006, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Rok: 2006
stať ve sborníku

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Antonín Pohlídal, Jarmila Tymonová, M. Kadlčík, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera, R. Závodná ... další autoři
Rok: 2006, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky
Jana Chmelová, Dana Mrázková, V. Džupa, V. Báča, R. Grill, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2006, Acta chir. orthop. traumatol. Cech.
článek v odborném periodiku

Damage kontrol v úrazové chirurgii
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Rok: 2005
stať ve sborníku

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komplexní poranění pánve a dolních končetin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Rok: 2005, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Traumatogenic changes in pelvic vascular system - diagnostic and treatment
Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Rok: 2005, Central European Vascular Journal
článek v odborném periodiku

Zamyšlení nad Buergerovou chorobou
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, M. Mitták, I. Satinský
Rok: 2005
stať ve sborníku

Abdominal compartment syndrome in polytrauma.
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Rok: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Roman Litner
Rok: 2004
stať ve sborníku

Biomechanika a rozvoj zevních fixací.
Leopold Pleva, Karel Rozum
Rok: 2004
stať ve sborníku

Cévní poranění u zlomenin pánve.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Vladimír Ječmínek
Rok: 2004
stať ve sborníku

CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Damage control v úrazové chirurgii.
Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky, Ivo Klus
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dětská polytraumata ve FNsP Ostrava 1999-2004
Leopold Pleva, René Hrdlička, Michal Hladík, Bohumír Trávníček, D. Barnetová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diagnostická úskalí poranění bránice.
Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Jana Chmelová, T. Jonszta
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diagnostika a léčba úrazů člunkové kosti.
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?
Leopold Pleva, Jana Chmelová, K. Korhelík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Endokrinologie pro traumatology.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, A. Pohlídal
Rok: 2004
stať ve sborníku

II.Lučenecké traumatologické dni.
Leopold Pleva
Rok: 2004
působení v zahraničí

Komplexní poranění hrudníku.
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komplexní zlomenina pánve.
Leopold Pleva, M. Šir, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kompresně distrakční metoda v léčení pakloubů.
Leopold Pleva, M. Šír, Roman Litner
Rok: 2004
stať ve sborníku

Leczenie chirurgirczne zlamań patologicznych.
Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2004
stať ve sborníku

Léčba Jonesovy zlomeniny Herbertovým šroubem.
Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Léčení otevřených zlomenin hlezna.
Leopold Pleva, Ivo Klus
Rok: 2004
stať ve sborníku

Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory.
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Pavel Prusenovsky
Rok: 2004
stať ve sborníku

Léčení pakloubů zevní fixací.
M. Šir, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Léčení zlomenin acetabula.
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, M. Šir
Rok: 2004
stať ve sborníku

Luxační zlomeniny acetabula u polytraumat.
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Rok: 2004
stať ve sborníku

Luxační zlomeniny humeru.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Ivo Klus
Rok: 2004
stať ve sborníku

Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego.
Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2004
stať ve sborníku

Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.
Leopold Pleva
Rok: 2004
působení v zahraničí

Metody damage control úrazové chirurgie u polytraumat.
Leopold Pleva, Ivo Klus
Rok: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Multidisciplinární spolupráce u polytraumat.
Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Martin Bílek, L. Bialy
Rok: 2004
stať ve sborníku

Munchhausenův syndrom.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti.
Leopold Pleva, Roman Madeja, M. Šir
Rok: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Operační léčba patologických zlomenin.
Leopold Pleva, Roman Madeja, Stanislav Jelen
Rok: 2004
stať ve sborníku

Operační léčba zlomenin distálního radia v našem souboru 2001-2003
Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ošetření průstřelu jater
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy ... další autoři
Rok: 2004, Buletin HPB
článek v odborném periodiku

Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Madeja
Rok: 2004, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Pánevní fixátor.
Leopold Pleva, Karel Rozum, L. Kovář, F. Kovařčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Patogeneze postižení kostní tkáně po popálení a po polytraumatech - možná role hormonů a cytokinů.
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal, Jarmila Tymonová
Rok: 2004, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Perkutánní sutura Achilovy šlachy.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jiří Demel
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poranění cév u luxací a zlomenin.
Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2004, Prakt flebol.
článek v odborném periodiku

Poranění cév u polytraumat.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Rok: 2004, Prakt flebol.
článek v odborném periodiku

Poranění cév u zlomenin pánve.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Sylvia Skotnicová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poranění hrudníku u dětí.
Leopold Pleva, Rudolf Vronský, Michal Hladík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poranění jater u dospělých.
Leopold Pleva, M. Šir, L. Bialy
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.
M. Šir, Leopold Pleva, J. Černoch, Lubomír Martínek, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa, L. Bialy ... další autoři
Rok: 2004, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Poranění očnice a splanchnokrania.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Bronislav Vřeský
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.
Leopold Pleva, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.
Leopold Pleva, R. Gřegoř, Stanislav Jelen
Rok: 2004
stať ve sborníku

Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.
Leopold Pleva, E. Piperová, Jana Chmelová, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Slovenský kongres úrazovej chirurgie.
Leopold Pleva
Rok: 2004
působení v zahraničí

The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.
Leopold Pleva, Rajko Doleček, Jarmila Tymonová, A. Pohlídal
Rok: 2004
stať ve sborníku

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Rok: 2004
stať ve sborníku

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Luděk Pliska
Rok: 2004
stať ve sborníku

VII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí
Leopold Pleva
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

V.Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou.
Leopold Pleva
Rok: 2004
působení v zahraničí

Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Miloslav Mazur
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zevní fixace u dětí.
Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zevní fixace u komplexního poranění kolenního kloubu.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Pavel Prusenovsky
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zevní fixace u polytraumat - damage control traumatology.
Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Klus
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zevní fixátor na loket s motorickým pohonem.
Leopold Pleva, Karel Rozum, L. Kovář, Josef Pech, R. Stach
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zlomenina pately po náhradě LCA BTB štěpem.
Leopold Pleva, Jiří Demel, Roman Madeja
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.
Leopold Pleva, Luděk Pliska, Jana Chmelová, M. Kodaj
Rok: 2004
stať ve sborníku

6th European Trauma Congress 2004
Leopold Pleva
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Abdominální kompartment syndrom dětí
Leopold Pleva, I. Kopáček, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Abdominální kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šír
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, -
článek v odborném periodiku

Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multidisciplinární přístup
Leopold Pleva, Ivo Klus, Roman Madeja
Rok: 2003, 3.anesteziologická konference - Křivánkovy dny
článek v odborném periodiku

Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin
Karel Rozum, L. Kovář, J. Melecký, F. Kovařčík, R. Stacha, Leopold Pleva ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Dynamické zevní fixátory v traumatologii
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Infekční komplikace osteosyntéz u dětí
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Luděk Pliska
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Končetinový kompartment syndrom u dětí
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ivo Kopáček
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Léčení instabilního hrudníku
Ladislav Lukáč, Karel Rozum, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Limb compartment syndrome in children
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Rok: 2003
stať ve sborníku

Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Jan Dostalík
Rok: 2003, CEVJ
článek v odborném periodiku

Nové metody v diagnostice cévního poranění
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová, Sylvia Skotnicová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odezva organizmu na polytrauma
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Ošetřování polytraumatizovaného dítěte
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distančními metodami
M. Šír, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Periprostetic Fractures of the Knee
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Rok: 2003, 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty
článek v odborném periodiku

Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru
M. Šír, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poranění břicha -metoda damage control
Leopold Pleva, M. Šír, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny
článek v odborném periodiku

Poranění cév u luxací a zlomenin
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění cév u polytraumat
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šír
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění hrudníku u dítěte
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, René Hrdlička
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Poranění pankreatu u polytraumatu
Leopold Pleva, Jiří Černoch, Jana Chmelová, M. Šír
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Poúrazová pankreatitida
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Poúrazový fibrotorax
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Petr Guziana, Roman Litner
Rok: 2003
stať ve sborníku

První zkušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí
Luděk Pliska, Leopold Pleva, Jiří Demel
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

R.Computers Supporting of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures
Karel Rozum, Leopold Pleva, R. Podešva, F. Kovařčík, R. Stacha
Rok: 2003
stať ve sborníku

SLD-RTG, diagnostika a léčba scapholunární dissociace Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba
Luděk Pliska, Jiří Demel, Leopold Pleva, R. Slodička
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Spolupráce plastického chirurga s traumatologem
Vladimír Ječmínek, Tomáš Kempný, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Suprakondylické zlomeniny u dětí
Ivo Kopáček, Vladimír Richter, Leopold Pleva, Rudolf Vronský
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Taktika poranění orgánů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte
M. Šír, Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2003
stať ve sborníku

Treatment of open fractures in childrenś polytrauma
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw
Jiří Demel, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte
Stanislav Jelen, Igor Satinský, I. Martínek, Leopold Pleva, Vladimír Richter
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Vzácná poranění tlustého střeva
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Litner
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zlomeniny os scaphoideum - akutní pooperační léčba
Luděk Pliska, Jana Chmelová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Injury of Veins at pelvis Fractures
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Intrapelvická krvácení u zlomenin pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, Jaroslav Mayzlík, M. Forman
Rok: 2002
stať ve sborníku

Přehled opeativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocnění končetin
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, J. Samlík, Igor Satinský, Tomáš Posolda, Pavel Havránek ... další autoři
Rok: 2002, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu
Jaroslav Mayzlík, Kamil Petruška, Leopold Pleva, Jan Dostalík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou
Leopold Pleva
Rok: 2002, Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej
článek v odborném periodiku

Akutní ischemicko-reperfúzní a komartmentní syndrom
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík, M. Šir
Rok: 2001
stať ve sborníku

Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography
T. Minarik, P. Matoška, Leopold Pleva, Arnošt Martínek
Rok: 2001, Europace Supplemants
článek v odborném periodiku

Denverův a sapheno-peritoneální shunt v léčbě ascitu
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, J. Samlík, Pavel Havránek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, I. Kopáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Končetinový kompartment syndrom
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Rok: 2001
stať ve sborníku

Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease
T. Minarik, Arnošt Martínek, P. Matoška, Leopold Pleva, I. Stolarova
Rok: 2001, Europace Supplements
článek v odborném periodiku

Pohled na problém biologické a funkení léčby zlomenin pažní kosti
Jan Penjak, Leopold Pleva, Tomáš Posolda, Pavel Prusenovsky
Rok: 1997, Úrazová chirugie
článek v odborném periodiku

Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva
Rok: 1996, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Volární luxace lunata jako pokraeování dorzální perilunární luxace karpu
Leopold Pleva, Jan Musialek
Rok: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.
Dittmar Chmelař, Leopold Pleva, P. Urbášková, Josef Kopecký
Rok: 1991, Anaerob
článek v odborném periodiku

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský
Rok:
ostatní

Aktivace traumatologického plánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Jan Jahoda
Rok:
ostatní

čestný člen Slovenské chirurgické společnosti
Leopold Pleva
Rok:
působení v zahraničí

čestný člen Slovenské společnosti úrazové chirurgie
Leopold Pleva
Rok:
působení v zahraničí

člen ESTES - Evropská společnost traumatologie a urgentní chirurgie
Leopold Pleva
Rok:
působení v zahraničí

člen mezinárodní společnosti AOAA
Leopold Pleva
Rok:
působení v zahraničí

Damage control komplexního poranění pánve.
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, Renata Ječmínková
Rok:
ostatní

Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?
Stanislav Jelen, Vladimír Ječmínek, Petr Prusenovský, Leopold Pleva, J. Krajča, Václav Procházka ... další autoři
Rok:
ostatní

Iniciální zkušenosti s použitím ?Uniportal VATS (SITS)? přístupu při ošetřování důsledků hrudních traumat na I. chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně
Leopold Pleva
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok:
stať ve sborníku

Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Rudolf Vronský, Jiří Bílek, Ladislav Lukáč
Rok:
ostatní

Poranění proximálního konce kosti vřetenní u dětí a mladistvých.
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Ladislav Lukáč, Stanislav Jelen
Rok:
ostatní

Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia.
Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Demel, Stanislav Jelen
Rok:
ostatní

Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia.
Milan Šír, Leopold Pleva, Jiří Demel, Stanislav Jelen
Rok:
ostatní

Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Václav Procházka, Stanislav Jelen
Rok:
ostatní

Úrazová chirurgie
Leopold Pleva
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
PPAMKPrvní pomoc a medicína katastrof
UMZK1Urgentní medicína 1
UMZK3Medicína katastrof
UMZZ1Urgentní medicína 1
UMZZ3Medicína katastrof
XPMKKPrvní pomoc a medicína katastrof
XPPMKPrvní pomoc a medicína katastrof
EMER0Emergency, Traumatology - internship
EMER1Emergency, Traumatology - internship
EMER2Emergency, Traumatology - internship
CHIRKOborová zkouška z chirurgie
CHIRPOborová zkouška z chirurgie
CHOLFChir. III.-Chirurgie, Traumatologie
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
SRZK2Chirurgie
YCHOLSurgery 4
YSRZ2Surgery
5SDZKStátní doktorská zkouška
5SDZPStátní doktorská zkouška
9CHOLChirurgie 4
9SRZ2Chirurgie
SZZK9Ergoterapie v klinických oborech
0IFK1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
0ISZKErgoterapie v klinických oborech
0ISZZErgoterapie v systému koordinované rehab
3TRMRTraumatologie
BFTRARTG diagnostika v traumatologii
BFTRKRTG diagnostika v traumatologii
FKLO2Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 2
CHMLFChirurgie II. - Medicína katastrof
TRAIKTraumatologie v intenzivní péči
TRAUKTraumatologie, úrazová chirurgie
TRAUPTraumatologie, úrazová chirurgie
TRAZKTraumatologie
TRAZZTraumatologie
TRMRFTraumatologie
YCHMLCatastrophe medicine
0ITFBTraumatologie
0ITRARTG diagnostika v traumatologii
0ITRBRTG diagnostika v traumatologii
0ITSMTraumatologie v intenzivní péči
0ITZKTraumatologie
0ITZZTraumatologie
5TRAKTraumatologie, úrazová chirurgie
5TRAPTraumatologie, úrazová chirurgie
9CHMLCHirurgie 3 - Medicína katastrof


AutorNázev práceTypRok
Ječmínková RenátaEndokrinní odezva organizmu na polytraumadisertační 2021 
Vařeková LenkaStandard pro nácvik hromadného neštěstídiplomová 2014 
Haničáková RadmilaAlkohol a jeho vliv na nemocniční péči očima zdravotnických pracovníků.bakalářská 2011 
Sližová LindaSmrtelné úrazy účastníků silničního provozubakalářská 2011 
Kubačáková JanaPříčiny úmrtí u zraněných při dopravních nehodách ošetřených ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2010 
Segarová PavlaAdministrativní zajištění pacientů, zraněných při hromadných neštěstích, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2010 
Malachovská JanaRehabilitace po operaci zlomenin proximálního femurubakalářská 2008 
Osecká JanaLéčebná rehabilitace u zlomenin kotníků léčených operacíbakalářská 2007 


Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2019 a 2020
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2021 - 6/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2020
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků za rok 2019
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Vzdělávání v oblasti medicíny katastrof
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj, Sponzorské dary
Stavukončený
Podpora dlouhodobé mezisektorové spolupráce v oblasti medicíny katastrof
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelDěkanát LF, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Kurz s praktickým nácvikem v Život zachraňující výkony v medicíně katastrof pro zdravotníky Moravskoslezského kraje
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub