Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ERDF Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko.

Název projektu:

 • Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 434.331,- €

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2008
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2011

Poskytovatel:

Východiska projektu:

V dnešní době dochází k obnově tradičních svazků v příhraničním regionu, kde se nedostatečná pozornost v minulosti věnovala vzdělání. Situaci v počátečním vzdělávání ilustruje výzkum OECD PISA 2006, z něhož vyplývá, že znalosti žáků základních a středních škol v regionu jsou hluboko pod evropskými průměry. Toto brání žákům v přístupu ke kvalitnímu vzděláváním způsobuje problémy lidského kapitálu, neschopnost reagovat na nabídky práce ze strany zahraničních investorů.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je investice do vzdělávání, příčin vzdělanostního deficitu žáků základních a středních škol, kdy primární vzdělání je klíčovým prvkem k dalšímu kvalitnímu vzdělání. Inovativními přístupy se lze zaměřit na rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů. Zároveň je cílem zvýšení úrovně kvality škol a vzdělávacího potenciálu pedagogů. Bezprostřední cíl je ověřování znalostí a dovedností žáků (vstupní testování) 3., 5. a 7. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol v matematice, mateřském jazyce, přírodovědném základě (fyzika, chemie, biologie (přírodopis) se záběrem zhruba 6400 žáků a studentů v definovaných regionech, identifikování problémových bodů ve vzdělávání, navržení změn v didaktických přístupech, realizace školení pro učitele. Dalším bezprostředním cílem je zjištění relativního přírůstku znalostí a dovedností žáků a studentů ve sledovaných předmětech (výstupní testování), testování pomocí metodiky adaptivního testování u žáků 6., 8., 9. žáků základních škol a 3. ročníků středních škol.

Aktivity projektu:

Název aktivityTermín plnění
Příprava vstupních testů pro žáky 3., 5., 7. ZŠ a 1. SŠ9/2008 - 2/2009
Naprogramování on-line testovací aplikace2/2009 - 3/2009
Vstupní testování pro 12 527 žáků ČR a SR5/2009 - 6/2009
E-learningové školení pro učitele - 1600 osob9/2009 - 3/2010
Příprava tvorba metodický příruček - 364/2010 - 8/2010
Příprava výstupních testů pro žáky 5.,7., 9. ZŠ a  3. ročníků SŠ10/2010 - 2/2011
Výstupní testování 6580 žáků ČR a SR3/2011 - 5/2011
Mezinárodní setkávání - celkem 5 konferencív průběhu projektu
Předání výstupů školám7/2011 - 8/2011

Mezinárodní setkání účastníků:

 • Úvodní konference - Ostrava - prosinec 2008
 • Komparativní konference - Trenčín - říjen 2009
 • Komparativní konference - Trenčín - duben 2010
 • Mezinárodní konference - Ostrava - listopad 2010
 • Závěrečná konference - Horní Bečva - květen 2011

V průběhu projektu proběhlo také několik workshopů, seminářů a školení.
(více na www.mecops.cz)

Fotogalerie:

Výstupy projektu:

Vstupní testování v číslech:

2009ČRSR
Školy4125
Třídy213112
Žáci40931976
2010ČRSR
Školy5912
Třídy29648
Žáci5536922

Výstupní testování v číslech:

2011ČRSR
Školy4730
Třídy237135
Žáci42382342

Metodické příručky:

 • Celkem vytvořeno 36 sbírek (18 ČR, 18 SR)
 • ZŠ 1. stupeň - 5 typů (mat. jč, aj, jn, biologie)
 • ZŠ 2. stupeň- 6 typů (mat. jč, aj, nj, biologie a fyzika)
 • SŠ - 7 typů (mat, jč, aj, nj, biol, fyz. a chemie)

 • Autoři ČR a SR
 • 30 autorů
 • 18 recenzentů

Příručky ke stažení na: www.mecops.cz/vystupni_testovani_zaku.php.

Výstupní testy:

 • Testování žáků 5., 7., 9. tříd ZŠ a 3. ročníků SŠ
 • Testování v předmětech ČJ, SJ, MA, AJ, NJ, Bi, Fy, Che
 • Vytvořena databáze 80 - 100 příkladů pro každý test - celkem vytvořeno více jak 1900 příkladů
 • Vytvořeno 10 variant testů pro každý předmět
 • Vytvořeno prostředí pro správu testovacích otázek

Více na: www.mecops.cz/vystupni_testovani_zaku.php.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022