Projekt Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink OP VK

Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol, s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0139 je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválený MŠMT ČR.

logo projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj ponikatelských a inovativních kompetencí žáků základních škol v České republice. Hlavním cílem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Výstupem budou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a mají šanci být úspěšní na trhu práce. Po analýze provedené odborníky Ostravské univerzity v Ostravě, zejména její Pedagogické fakulty je nezbytné v rámci projektu vytvořit model a výukových nástroje pro rozvoj těchto kompetencí. Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilovat schopnosti žáků převádět myšlenky do praxe, které předpokládají tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tyto schopnosti jsou přínosné pro všechny v každodenním životě a pomáhají žákům pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí.

logo OU logo ZŠ VM

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol

Zkrácený název projektu:

  • Podnikavost

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/1.1.00/14.0139

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 5.786.706,40,- Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: listopad 2010
  • Datum ukončení realizace projektu: srpen 2013

Poskytovatel:

Aktivity projektu:

  • proškoleni pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti a inovativnosti
  • vytvoření výukových materiálů pro pedagogy a žáky škol
  • realizování projektových dnů podnikatelského vyučování
  • testování žáků v oblasti kompetencí k podnikavosti a inovativnosti

Vedoucí projektu

Výkonný manažer

Finanční manažer


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022