Projekt Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0284

Řešitel:

Poskytovatel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 7.474.597,14 Kč

Důležité termíny:

 • Datum zahájení projektu: 1. ledna 2011
 • Datum ukončení projektu: 31. prosince 2013

Cíle projektu:

 1. Inovace vzdělávání v oblasti medicíny se zaměřením na znalosti zásad a kritického hodnocení KDP:
  • vytvořit inovované interaktivní vzdělávání v oblasti KDP pro poslední ročníky studijních oborů Všeobecné lékařství v českém jazyce a Zubní lékařství na LF UP v Olomouci, 2. a 3. ročníky studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka na FZS Ostravské univerzity v Ostravě,
  • vytvořit možnost dalšího vzdělávání pomocí workshopů v oblasti KDP pro studenty doktorského studijního programu oboru sociálního lékařství a oboru ošetřovatelství,
  • vytvořit možnost dalšího vzdělávání pomocí workshopů v oblasti KDP pro studenty doktorského studijního programu oboru sociálního lékařství a oboru ošetřovatelství,
  • výstup: inovované vzdělávání všech studentů uvedených v cílové skupině v délce 4 výukových hodin a 5 výukových hodin samostatně analýzy modulových simulovaných KDP na ICT e - learningový text o KDP pro studenty,
  • změny orientace praktických dovedností studentů v používání KDP, které jsou významným nástrojem klinického a manažerského rozhodování a významnou součástí procesu měření a zajišťování kvality zdravotnické péče,
  • zdokonalení gramotnosti v oblasti ICT, zvýšení jazykových kompetencí, zvýšení exkluzivity studentů na trhu práce.
 2. Vytvoření multioborového týmu jako odborné základny Centra KDP:
  • výstup: formální ukotvení Centra KDP, monografie o KDP, multimediální prezentace o KDP,
  • vytvoření multioborového týmu centra (lékaři s různými specializacemi, právník, sociolog, psycholog, apod.),
  • změna: získání unikátních znalostí v zahraničních institucích, zabývajících se metodologií vzdělávání obecně,
 3. Zapojení odborníků z praxe při inovaci studijního programu a výuce o KDP.

Klíčové aktivity:

 • rozvoj a formální ukotvení Centra pro KDP,
 • edukace lektorů a partnerů,
 • příprava teoretického základu pro uplatnění KDP v klinické praxi,
 • příprava metodologického rámce tvorby a adaptace KDP,
 • příprava metodologického rámce implementace KDP,
 • příprava metodologického rámce evaluace KDP,
 • příprava a realizace kurzů a workshopů zaměřených na KDP,
 • implementace interaktivní výuky o KDP do vzdělávacího procesu.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017