Posílení vědeckých kapacit OU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 19 988 172,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 16 989 946,20 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 998 817,20 Kč
Vlastní zdroje OU: 999 408,60 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. červen 2020

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Výkonný manažer: Ing. Kamila Řepková
Finanční manažer: Mgr. Jiřina Hladká

Popis projektu:

Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišť Ostravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 10 příjezdů post-doků ze zahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budou probíhat v délce od 6 měsíců do 24 měsíců.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

  1. Výzkum transformace regionů
  2. Rozvoj kinantropologického výzkumu
  3. Aplikovaná informatika
  4. Teoretická matematika
  5. Biografický výzkum
  6. Biomedicínský výzkum
  7. Výzkum monoklonálních gamapatií
  8. Social sciences
  9. Humanities and the arts
  10. Biografický výzkum II.

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2018