Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace má za úkol posílit kvalitu stávajících výzkumných programů projektu Institutu environmentálních technologií (IET) http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/o-projektu/ realizovaného v letech 2011-2013, a to jak formou rozvoje stávajících výzkumných aktivit, tak aktivit nových. K naplnění uvedeného dochází prostřednictvím nové infrastruktury, díky níž se předpokládá zvýšení kvality a objemu spolupráce s aplikační sférou a rovněž nárůst publikační činnosti v jednotlivých výzkumných programech.

Název projektu:

  • Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET

Registrační číslo:

  • CZ.1.05/2.1.00/19.0388

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 17 979 753 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2015
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2015

Poskytovatel:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022