Projekt Učící se škola

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Učící se škola

Registrační číslo projektu:

 • CZ.1.07/1.3.05/04.0007

Finanční dotace:

 • 2.914.367,56 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 28. února 2013

Příjemce projektu:

Poskytovatel projektu:

Realizační tým projektu

Vedoucí projektu:

Výkonný manažer:

Odborný garant projektu:

Popis projektu

Seznam problémů, které trápí českou společnost, a de facto celý svět by mohl být velmi dlouhý – rozpad tradičního systému hodnot, negativní důsledky globalizace, ztráta jistot, nezaměstnanost, zadlužení... Přestože řada z nás se téměř každý den zabývá otázkou: „Co s tím?“. Uspokojivou odpověď lidstvo dosud nenašlo. Řadě „prostých“ lidí i odborníků je však už jasné, že na současné problémy nelze aplikovat staré způsoby řešení. Ukazuje se, že velmi užitečným může být zapojení mladých lidí do tohoto procesu transformace společnosti, kteří mohou přinést nové náhledy a koncepty.

Čas strávený ve škole se velmi zásadním způsobem podílí na formování nové generace, což činí práci pedagogů zvláště zodpovědnou. Někteří autoři dokonce srovnávají práci učitele s posláním proroka – připravujeme děti pro svět, o kterém víme jen velmi málo nebo téměř nic. I proto je potřeba vytvořit ve školách podnětné prostředí, ve kterém je prostor pro hledání vlastní jedinečnosti, rozvoj tvůrčího ducha a kreativity, zodpovědnost vůči sobě i vůči společnosti. Tyto snahy jsou bohužel poněkud v protikladu k současným tendencím vše změřit, optimalizovat, přesně popsat a zaškatulkovat.

Projekt Učící se škola má být inspirací pro všechny, kteří chtějí vytvořit ze školy učící se společenství a pěstovat v dětech hodnoty, které jsou důležité nejen pro ně, ale pro přežití celého lidstva.

Myšlenkově se náš projekt inspiroval knihou Petera Sengeho Pátá disciplína, v níž popisuje svůj koncept učící se organizace. Cílem projektu je pilotně ověřit účinnost aplikace těchto principů do života školy. Účastníci projektu budou v procesu transformace své školy podpořeni různými způsoby – vzděláváním, osobní i skupinovou diagnostikou, koučováním, sdílením dobré praxe formou stáží mimo Moravskoslezský kraj.

Cíle projektu

 • podpora kurikulární reformy na školách
 • pilotní ověření manažerského vzdělávacího programu, který je aplikací konceptu učící se organizace do školského prostředí
 • podpora manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit jejich schopnosti při řízení
 • podpora změn napomáhajících zlepšování kvality výuky, a to prostřednictvím různých forem podpory (diagnostika, vzdělávání, koučování, stáže)
 • sdílení dobré praxe formou stáží

Cílová skupina projektu

 • vedoucí pracovníci základních a středních škol MSK

Kontakty


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022