Projekt ABECEDA aneb „První kroky do života“

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • ABECEDA aneb „První kroky do života“

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/1.1.25/01.0058

Příjemce dotace:

Operační program:

 • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Oblast podpory:

 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacím potřebami

Realizace:

 • 03/2012 - 03/2014

Výše finanční dotace:

 • 3 636 653,80 Kč

Poskytovatel:

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na odstraňování bariéry sociálního začleňování a integrace do normálního života dětí a mladých dospělých z dětských domovů a výchovných ústavů. Tato cílová skupina po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, o kterých má jen teoretické znalosti ze školy, případně dovednosti získané z rodinných sezení v Domovech vedených vychovateli či návštěvách v rodinách. Projekt chce metodou "learning by doing" vytvořit alternativu ke vzdělávání a výchově, které se dětem dostává nyní a formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či simulacemi reálných situací je lépe připravit na samostatný život.

Hlavní cíl projektu

 • tvorba a realizace zážitkového programu ABECEDA určeného dětem žijícím v ústavním zařízení. Aktivity projektu povedou k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny.

Výstupy projektu

 • 100 proškolených mladých lidí
 • 3 cvičebnice/pracovní sešity pro ekonomiku a finanční gramotnost, pohovor do zaměstnání a etiketu
 • informační systém „Fiktivní domácnost“
 • aktualizovaná brožurka „Tak už jsme dospělí“

Projektový tým


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022