Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Základní informace o projektu

Název projektu:

Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii


Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184


Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program APLIKACE


Řešitel:

OR-CZ spol. s r.o.


Partner:

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta


Délka projektu:

1. února 2020 - 31. prosince 2020


Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl vyvinout komplexní monitorovací technologii v poúrazové rehabilitační péči o pacienty s využitím smart technologií. Prostřednictvím výzkumu budou získány nové poznatky vedoucí k vývoji nové technologie, která umožní rozvoj poúrazové individuální péče v oblasti telemedicíny. Aplikací technologie bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace bez nutnosti hospitalizace. Výstupem projektu bude software a certifikovaná metodika.


Finanční dotace:

26 968 394,- Kč


Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchoduZveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2021