Projekt Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/18.0005

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 18.112.602,- Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2011
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2013

Poskytovatel:

Anotace projektu

V současnosti je ve spolupráci 4 VŠ (UHK, JČU, ZČU a OU) nabízen doktorský studijní obor Informační a komuniakšní technologie ve vzdělávání. Toto doktorské studium je systémovou přípravou odborníků v oboru informační technologie ve vzdělávání pro VaV v této oblasti. Projekt je primárně určen pro studenty v kombinované formě. Cílem projektu je dosáhnout úrovně vybraných kvalitních doktorských studií v zahraničí a zpřístupnit současným studentům realizaci vědy a výzkumu v rámci jejich studia, zvýšit jejich konkurenceschopnost na poli VaV v ČR a zahraničí. Zároveň chce podpořit čerpání poznatků dobré praxe ze zahraničních vědeckých institucí a VŠ.

Cíl projektu

Doktorský studijní program ICT ve vzdělávání je v současné době akreditován v partnerství 4 českých univerzit se společnou oborovou radou. Jedná se o jediný DSP svého druhu v ČR (akreditovaný v r. 2007), stále se vyvíjející ve snaze reagovat na současné trendy tohoto oboru včetně vědy a výzkumu. Hlavním cílem projektu je povýšit současným dr. studentům v kombinované formě možnost realizovat vědu a výzkum v rámci jejich studia na úroveň srovnatelnou se zahraničními VŠ. Dílčím cílem projektu je inovace doktorského studijního oboru ICT ve vzdělávání, jeho současných studijních materiálů tak, aby kritéria odpovídala nejnovějším požadavkům oboru. Předpokládá se vznik distančních e-learningových studijních opor, dále vytvoření nových studijních opor v AJ, nového předmětu Didaktika informatiky a zpřístupnění zahraniční a tuzemské literatury a uskutečněním odborné konference.

Aktivity budou realizovány UHK, JČU, ZČU, OU.

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Výkonný manažer:

Administrativa:

Kontakty


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022