Projekt Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Název projektu:

  • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score Cards.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) na trhu práce v České republice. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je problém zaměstnávání OZP v poslední době úspěšně řešen, je v ČR situace neuspokojivá. Projekt shromáždí informace a zkušenosti o způsobu řešení daného problému ve vybraných zemích EU, a to zejména v Rakousku a Německu a ve spolupráci s českými partnery tyto zkušenosti přehledně zpracuje, modifikuje pro tuzemské poměry a seznámí s nimi relevantní subjekty působící na trhu práce v ČR.

Jedná se zejména o využití principů diverzity a konceptu Diversity Management, které v řešení dané problematiky hrají ve zmíněných zemích významnou úlohu a následně o jejich zavádění v rozsahu a podobě respektující specifika českého trhu práce, a to včetně tzv. Diversity Score Cards, což je postup umožňující kvantifikovat (měřit) zavádění Diversity Managementu v organizaci.

Projekt klade důraz na praktickou stránku aplikace zmíněných principů. Srozumitelnost a konkrétnost bude podpořena vypracováním Zásad správné komunikace s osobami se sluchovým postižením, správného kontaktu s osobami se zrakovým postižením a zásad pro mobilitu osob s tělesným postižením, ukázkami příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP v ČR i některých zemích EU a modelovými situacemi typickými pro demonstraci výše zmíněných zásad.

Stránky projektu:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022