Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Název projektu:

 • Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/1.1.24/01.0138

Příjemce dotace:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program:

 • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Oblast podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace:

 • 02/2012 – 12/2014

Výše finanční dotace:

 • 9 211 470,18 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006,2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů. Primární pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky přírodovědných předmětů, sekundární dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, kteří s žáky pracují na tvorbě školního projektu.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů - inovativní pomůcky a výukové materiály pro výuku přírodovědných předmětů
 2. Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů - využívání inovativních pomůcek - kurzy pro učitele
 3. Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných oborech - implementace inovativních přístupů k výuce
 4. Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných oborech - školní projekty

Aktivity:

 • proškolení pedagogických pracovníků partnerských škol pro práci s ICT pomůckami (měřicí sady)
 • pořízení ICT pomůcek (měřicí sady)
 • implementace ICT pomůcek do výuka přírodovědných předmětů na partnerských školách
 • vytvoření metodiky implementace ICT pomůcek a metodiky projektového vyučování
 • vytvoření sbírek úloh pro provádění experimentů na školách
 • příprava dlouhodobých školních projektů s využitím ICT pomůcek v přírodovědných předmětech
 • vyhodnocení školních projektů na víkendovém workshopu a vyhlášení nejlepšího projektu

Cíle projektu:

 • zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách MSK
 • podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd
 • rozvíjení individuálního potencionálu žáků
 • posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi

Projekt je realizován ve spolupráci s níže uvedenými partnerskými školami:

 • Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
 • Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
 • Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace
 • Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace
 • Základní škola Opava-Kylešovice
 • Základní škola Stěbořice, okres Opava
 • Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Projektový tým:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022