Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09.0173

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 17 809 835,00 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 9. července 2009
 • Datum ukončení realizace projektu: 28. února 2012

Poskytovatel:

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím rozvoje kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti FINANČNÍho ŘÍZENÍ VaV. Hlavní myšlenkou je vytvoření SYSTÉMu VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ ZVÝŠÍ SCHOPNOSTI VaV PRACOVNÍKŮ EFEKTIVNĚ A V SOULADU SE ZÁKONNÝMI NORMAMI ŘÍDIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU a eliminovat negativní jevy spojené s nekvalitním finančním plánováním a řízením projektů v mezinárodním prostředí EU.

Cíle projektu

Navržený systém opatření zahrnuje vytvoření vzdělávacích kurzů pro tyto cílové skupiny:

 • vědecko-výzkumné pracovníky (rozdělené do dvou skupin dle míry odborných zkušeností) a
 • tutory (osoby poskytující konzultace a služby první cílové skupině).
Kurzy budou rozděleny do třech odborných modulů:
 • finanční plánování a řízení (modul A)
 • auditing VaV projektů (modul B)
 • průřezový modul (C), který se orientuje na rozvoj tzv. měkkých dovedností nezbytných pro začlenění fin. manažera do projektového týmu.

Aktivity projektu

 • pilotní kurzy pro moduly A a B
 • vytvoření SW nástroje pro podporu finančního plánování a řízení

Akce projektu

Kurzy

Projektový tým

Manažer implementace:

Asistent a administrátor:

IT specialista eLearning:

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022