Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.1.01/.0/0.0/16_017/0002636
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 39 379 302,61 Kč
Dotace poskytnutá EU: 33 472 407,21 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 3 937 930,26 Kč
Vlastní zdroje OU: 1 968 965,14 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. prosince 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Filip Chadžijski, MBA
Projektový manažer: Ing. Eliška Treterová
Finanční manažer: Isabella Kasparková

Popis projektu:

Realizace projektu materiálně podpoří rozvoj výzkumných vzdělávacích programů na Lékařské fakultě OU. Konkrétně vybudováním molekulárně-genetické laboratoře materiálně (přístroji, laboratorním vybavením, materiálem) zabezpečí v rámci komplementárního ESF projektu (Akreditace nového doktorského programu Neurovědy) nově vzniklý interdisciplinární doktorský studijní program Neurovědy (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, fyziologie, farmakologie). Realizace projektu umožní zvýšit produkci VaV výsledků a publikační činnost v daných oborech.

Hlavní cíle projektu:

Primárním cílem projektu je vybudovat materiálně technické zázemí pro VaV činnost v novém, v rámci komplementárního ESF projektu vytvořeném Výzkumně zaměřeném studijním programu Neurovědy. Toto zázemí bude vytvořeno vybudováním molekulárně-genetické laboratoře na špičkové technické úrovni.

Primární cíl projektu sestává ze 2 dílčích cílů:

 1. Přístrojové a technické vybavení molekulárně-genetické laboratoře pro potřeby VaV činnosti v doktorském programu Neurovědy, jedná se nejen o standartní vybavení, ale také o vysoce specializované přístroje, které umožní produkci celosvětově uznávaných a unikátních výsledků
 2. Zabezpečení nově vzniklého doktorského programu Neurovědy spotřebním materiálem, chemikáliemi a laboratorním sklem tak, aby studenti doktorského programu mohli provádět VaV činnost

Sekundárním cílem je:

 1. Zvýšení VaV výstupů (publikačních, aplikovaných výsledků apod.)
 2. Zvýšení vědecké prestiže Lékařské fakulty OU
 3. Zatraktivnění Lékařské fakulty pro zkušené VaV pracovníky
 4. Zatraktivnění Lékařské fakulty pro potenciální studenty
 5. Zvýšení zájmu pregraduálních studentů o navazující studium
 6. Poskytnout zázemí vybavené laboratoře i pro studenty ostatních programů Ph.D. v rámci celé univerzity

Aktivity projektu:

Aktivity v projektu v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

 1. Řízení projektu
 2. Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy
 3. Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 10. 2019