OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty > Operační programy

Ostravská univerzita

Institut environmentálních technologií

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/o-projektu/.

Název projektu:

  • Institut environmentálních technologií

Registrační číslo:

  • CZ.1.05/2.1.00/03.0100

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 270 564 199 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2011
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2013

Poskytovatel:


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub