Projekt Svět vědy - záhadný i zábavný

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Svět vědy – záhadný i zábavný

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.3.00/35.0053

Řešitel:

Finanční dotace:

  • 16.372.110,94 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2012
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. května 2014

Poskytovatel:

Anotace projektu

Projekt se komplexně zaobírá tématem popularizace, medializace a komercionalizace vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě, vzděláváním akademických a dalších pracovníků a studentů v této oblasti a v neposlední řadě podporou a rozvíjením systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.

Na realizaci projektu se budou podílet dvě fakulty - přírodovědecká a filozofická, aktivity projektu však budou určeny akademickým a ostatním pracovníkům a studentům všech 6 fakult OU, v některých případech i s přesahem do dalších regionů České republiky. Dalšími cílovými skupinami jsou zájemci o vědecko-výzkumnou práci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ.

Projekt je rozčleněn na tři klíčové aktivity: popularizace VaV a jeho výsledků (KA1); práce se studenty a žáky (KA2) a vzdělávací kurzy (KA3). V projektu bude podpořeno celkem 5 202 osob.

Cíle projektu

  • přiblížit vědu společně s nejnovějšími výsledky vědy přírodovědných oborů a výzkumu široké veřejnosti (odborné i laické) prostřednictvím popularizačních a vzdělávacích akcí. Návštěvníci těchto akcí si tak budou moci na vlastní kůži vyzkoušet pokusy se špičkovými technologiemi nebo zažít objevování přírodních či technických zákonitostí,
  • představit vědeckou práci v humanitních oborech, rozvíjet praktické dovednosti studentů v oblasti praktické realizace výstupů výzkumu, medializace a popularizace vědy,
  • umožnit cílovým skupinám seznámit se se zkušenostmi vědeckých osobností a příklady dobré praxe,
  • atraktivní formou motivovat školáky pro studium přírodovědných oborů, ale i představit nejaktuálnější pokrok ve vědě a technice,
  • proškolit cílové skupiny v oblasti popularizace a komunikace.

Projektový tým

Vedoucí projektu:

Výkonný manažer:

Finanční manažer:

Projektový asistent:

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022