Projekt Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.3.00/09.0046

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 14.597.771,60 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2010
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2012

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu

Projekt vychází z myšlenky tzv. Evropského výzkumného prostoru. Koncept projektu je postaven na vzájemné spolupráci akademického prostředí s "praxí" a interdisciplinárním přístupu ke vzdělávání propojujícím znalosti nových technologií, ekonomie a evropské politiky.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření, zkvalitnění a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy v oblasti biofyzikálních metod studia biomolekul a dosáhnout tak zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech (molekulární biologie, nanotechnologie, genomika a proteomika) a aplikačních oblastech (biotechnologie, biomedicína). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit, včetně dvoufázových přednáškových a praktických kurzů, letní školy, pravidelných seminářů pro cílové skupiny akademických a vědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich kvalifikace pro moderní mezioborovou výuku a vědeckou výchovu, a popularizačních aktivit zaměřených na středoškolské pedagogy a studenty. Projekt přispěje k efektivnímu prohloubení znalostí a praktických profesionálních zkušeností, které budou využívány v základním a aplikovaném výzkumu, čímž se zvýší konkurenceschopnost pracovníků v mezinárodním měřítku.

Cíl projektu bude naplněn inovací části studijních programů univerzit se sídlem v tradičních průmyslových regionech. Inovace budou připraveny ve třech rovinách - obsahové (nové znalosti a interdisciplinární přístup k výuce) - formální (nové formy výuky - e-learning ve dvou jazykových verzích, tréninkové zaměstnání) a výukové podpory (specializované učební texty, audiovizuální vzdělávání a webová aplikace).

Aktivity projektu

 • Realizace min. 40 seminářů pro členy realizačního týmu v rámci jednotlivých pracovišť
 • Realizace min. 20 seminářů celého realizačního týmu
 • Zvyšování kvalifikace realizačního týmu prostřednictvím účasti na domácích a zahraničních odborných seminářích, odborných kurzech a konferencích
 • Realizace 9 základních týdenních praktických kurzů
 • Realizace 9 týdenních praktických kurzů pro pokročilé
 • Realizace 3 letních škol
 • Pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování kvalifikace SŠ pedagogů pro výuku moderní biologie a na vyhledávání talentovaných a motivovaných SŠ studentů pro studium oborů experimentální biologie

Projektový tým

Manažer projektu:

Lektor – garant:

Lektoři:

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022