Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jiří Červeň

Odborný asistent pro molekulární biologii


„Děkuji ti, můj Stvořiteli a Pane, že jsi mi dopřál této radosti z Tvého díla.“

J. Kepler

Jiří Červeň

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 113, budova M
funkce:
obor činnosti:vedení katedrové knihovny
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 2273
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008 - 2016Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Obor Buněčná a molekulární biologie, Téma disertační práce: Elektrochemické biosensory pro detekci DNA-protein interakcí
2006 – 2008Mgr. Ostravská Univerzita, Obor Aplikovaná fyzika – biofyzika
2003 - 2006Bc. Ostravská Univerzita, Obor Aplikovaná fyzika – biofyzika

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2013Kurz „Quantitative PCR and data analysis“, TATTA biocenter

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2008 – 2013Ostravská univerzita: Technicko-vědecký pracovník
2013 – dosudOstravská univerzita: Odborný asistent pro molekulární biologii

Odborné zaměření

Molekulární biologie: DNA – protein interakce, Sledování genové exprese
Mikrobiologie: Biodegradace

Akademické funkce a členství v orgánech

2012 – dosudAkademický senát Přírodovědecké fakulty

Působení v zahraničí

29. 1. – 2. 2. 2018Dojednávání Erasmus+ spolupráce na University of Trento
15. 4 – 18. 2. 2016University of Nanjing, dlouhodobá stáž se zaměřením na biodegradace

Jazykové znalosti

Angličtinaplynně
Ruštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Bartas, M., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J. a Pečinka, P. Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences. BIOCHIMIE. 2018, 150(July), s. 70-75. ISSN 0300-9084.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Červeň, J. Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí. 2016.
Červeň, J. Výzkumná stáž. 2016.

Všechny publikace

Bartas, M., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J. a Pečinka, P. Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences. BIOCHIMIE. 2018, 150(July), s. 70-75. ISSN 0300-9084.
Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Červeň, J., Mikysková, N., Niziolová, A., Bartas, M., Brázda, V. a Pečinka, P. Preferential binding of p53 and BRCA1 proteins to naturally occurring G-quadruplexes forming sequences. In: The 43rd FEBS Congress Pague. Praha. 2018.
Bartas, M., Mikysková, N., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J., Špunda, V. a Pečinka, P. Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53. In: The 43rd FEBS Congress Prague. Praha. 2018.
Brázda, V., Červeň, J., Bartas, M., Mikysková, N., Coufal, J. a Pečinka, P. The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors. Molecules. 2018, 23(9), ISSN 1420-3049.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Bartas, M., Brázda, V., Červeň, J., Karlický, V., Špunda, V. a Pečinka, P. Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention 2017 Smolenice. Bratislava: Cancer Research Institude, 2017. s. 62-66. ISBN 978-80-972247-2-1.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Pečinka, P. a Malachová, K. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. In: The 5th Genetics and Genomics Conference. Nanjing. 2016.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické: Program a abstrakty 2016-09-07 Praha. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická., 2016. s. 169-169. ISBN 978-80-270-0136-1.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha. 2016.
Červeň, J. Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí. 2016.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Pečinka, P. a Ji, R. Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils. In: 2nd International conference on environmental pollution and health. Guangzhou. 2016.
Červeň, J. Výzkumná stáž. 2016.
Červeň, J., Havran, L., Pečinka, P. a Fojta, M. Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode. ELECTROANAL. 2015, č. 27, s. 2268-2271. ISSN 1040-0397.
Bažantová, P., Červeň, J., Pečinka, P., Adámik, M., Tichý, V. a Brázdová, M. Effect of transition metals on sequencespecific binding of p53 family proteins. s. 459-459.
Červeň, J., Pečinka, P. a Bažantová, P. Electrochemical approach for detection of p53-DNA interactions. s. 123-123.
Pečinka, P., Červeň, J. a Bažantová, P. Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-644-7.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Fojta, M., Malachová, K. a Sezimová, H. Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí. In: Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. In: 2nd Water Research Conference. Singapur. 2013.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. 2013.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Chvátalová, B. a Brázdová, M. EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues. J BIOMOL STRUCT DYN. 2013, č. 31, s. 40-40. ISSN 0739-1102.
Malachová, K., Sezimová, H., Červeň, J., Rybková, Z., Kukutschová, J., Matějka , V. a Filip, P. Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings. In: ICT2013 International Congres Toxicology. Seoul. 2013.
Pečinka, P., Bažantová, P., Červeň, J., Malachová, K. a Brázdová, M. Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. In: Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. EMBO, 2012. s. 62-62.
Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M. a Jaskoová, Z. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. In: European Biotechnology Congress. Istanbul. 2011.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M., Jaskoová, Z., Hasal, P. a Pocedic, J. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. CURR OPIN BIOTECH. 2011, č. 22, s. 75-76. ISSN 0958-1669.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. Preston, UK: IBBS, 2010. IBBS, 2010. s. 14-15.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. In: IBBS Disinfection and Decontamination Conference. Preston, UK. 2010.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J., Kukutschová, J. a Filip, P. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší. In: Průmyslová konference. Sborník konference. s. 125-129. ISBN 978-80-86832-50-0.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Červeň, J. Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts. In: Autumn Meeting 2009 - Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bratislava. 2009.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Červeň, J. Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bratislava: Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, 2009. Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, 2009. s. 59-59. ISBN 978-80-970128-1-6.
Pečinka, P., Pavlíčková, Z. a Červeň, J. Detection of genotoxicity by the means of DNA repair enzymes. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. University of Ostrava, 2008. s. 17-20. ISBN 978-80-7368-451-8.
Pavlíčková, Z., Pečinka, P. a Červeň, J. Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2008. s. 85-89. ISBN 978-80-7368-451-8.


ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EXPBIZáklady experimentální biologie
MEMOBVybrané metody molekulární biologie
MEMOLVybrané metody molekulární biologie
MIKAEZáklady mikrobiologie
MOBICMolekulární biologie (praktika)
MOBISMolekulární biologie
MOBIUMolekulární biologie
MOLBIMolekulární biologie
MOLBSMolekulární biologie
OBEMIObecná mikrobiologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
POMBIPokročilé metody v molekulární biologii
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
STRNKStruktura a funkce nukleových kyselin
UEXBIÚvod do metod experimentální biologie
VMMOBVybrané metody molekulární biologie
WMOBUMolecular cell biology
WPMMBAdvanced course of molecular biology
WVMMBSelected methods of molecular biology
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
ZAKMSZáklady mikrobiologie
6MOBUMolekulární a buněčná biologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7MOBCMolekulární biologie (cvičení)
7MOBMMolekulární biologie (cvičení malé)
7MOBUMolekulární a buněčná biologie
7MOBVMolekulární biologie (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PMMBPokročilé metody v molekulární biologii
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7UMEBÚvod do metod experimentální biologie
7VMMBVybrané metody molekulární biologie
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Bartas MartinStudium jaterní regenerace u Sus Scrofa potencované aplikací kmenových buněk odvozených ze stromální vaskulární frakce tukové tkánědiplomová 2016 
Husovská MonikaVyužití magnetických kuliček pro sekvenče specifickou izolaci nukleových kyselindiplomová 2016 
Prokopová MartinaVyužití elektrochemických metod k detekci apoptózydiplomová 2016 
Rypienová ŠárkaStudium změny exprese genů zapojených v odpovědi na poškození DNAdiplomová 2016 
Smilková PavlaVliv oxidačního stresu na kvasinkovou buňku - využití v hodnocení antioxidantůdiplomová 2016 
Mrózková AnetaVyužití qPCR pro detekci mutacídiplomová 2015 
Kozaczková BarboraVyužití molekulárně biologických metod u toxikologických testůbakalářská  
Bokišová AdélaSledování exprese genů zapojených ve stresové odpovědi u Daphnia magnabakalářská 2019 
Konečná MarkétaExprese a akumulace dehydrinů u máku setéhobakalářská 2019 
Vavřičková MichaelaSledování exprese DNA opravných genů při oxidačním stresubakalářská 2019 
Fitříková JanaGenetické profilování dostupných genových zdrojů hořčice černébakalářská 2018 
Wolfová EvaSledování exprese genů u toxikologických modelových organismůbakalářská 2018 
Závadská MartinaGenetické profilování dostupných genových zdrojů řepice olejnébakalářská 2018 
Bartoňová MarkétaVyužití elektrochemických metod pro detekci buněčného stresubakalářská 2017 
Kovačik MartinHodnocení exprese genů zapojených v antioxidační obraně u Saccharomyces cerevisiaebakalářská 2016 
Dejová LillySrovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcíbakalářská 2015 
Volná AdrianaSledování změn exprese genů zapojených v regeneraci jaterní tkáněbakalářská 2015 
Bartas MartinVyužití qPCR pro sledování exprese genů spojených s oxidačním stresembakalářská 2014 
Holá MichaelaVyužití imunochemických metod pro studium apoptózy se zaměřením na kvasinkový modelbakalářská 2014 
Jarolímová MarkétaMetody studia apoptozy: kvasinkový model a tkáňové kulturybakalářská 2014 
Smilková PavlaVyužití topologických změn v plasmidové DNA pro detekci antioxidačních vlastností fenolických látekbakalářská 2014 
Filipová JanaKoncové značení lineární DNA pomocí TdT a její purifikace pomocí magnetických kuličekbakalářská 2013 
Husovská MonikaIzolace plasmidové DNA pomocí magnetických kuličekbakalářská 2013 
Mrózková AnetaDetekce mutací pomocí PCRbakalářská 2013 
Prokopová MartinaVyužití DNA jako biosenzoru pro hodnocení antioxidační kapacity vybraných látekbakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub