Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zuzana Rybková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 206, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2322
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1995 – 2000Mgr., Ostravská univerzita, obor Učitelství chemie pro SŠ a Učitelství biologie pro SŠ
1991 – 1995Gymnázium Olgy Havlové

Kvalifikace

2011Ph.D., VŠCHT Praha, FPBT, obor Mikrobiologie

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2000 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Hodnocení toxicity a genotoxicity kontaminant životního prostředí
Antimikrobiální účinky látek
Biodegradace

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Biotechnologická společnost - člen vědecké společnosti
Československá společnost mikrobiologická - člen vědecké společnosti
Česká společnost chemická - člen vědecké společnosti

Působení v zahraničí

2009University of Silesia, Katowice, Poland
2007University of Freiburg, Faculty of Biology, Institute of Botany, Germany
2006University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Slovenia

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý


Všechny publikace

STACHUROVÁ, T., Malachová, K., Piková, H., Semerád, J., Svobodová, K. a Rybková, Z. Occurrence of Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes in Czech Wastewater Treatment Plants. In: 8th Congress of European Microbiologists. Glasgow: FEMS. 2019.
Skrlova, K., Holisova, V., Mikeska, M., Rybková, Z., Malachová, K., Martynkova, G. S. a Placha, D. Polylactide Composites Suitable for Medical Devices. Journal of nanoscience and nanotechnology. 2019, 19(5), s. 2506-2513. ISSN 1533-4880.
Rybková, Z. a Malachová, K. Biodegradation of the synthetic Remazol Brilliant Blue R (RBBR) dye in fungal rotating biological contactor. Waste Forum. 2018, 3(September), s. 291-297. ISSN 1804-0195.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Rybková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings 2017-11-27 Vienna. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov" Blvd., 2017. s. 193-200. ISBN 978-619-7408-29-4.
Rybková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Vienna. 2017.
Malachová, K., Rybková, Z., Malach, J. a Novotný, Č. ISOLATION OF MICROORGANISMS FOR BIODEGRADATION OF POLYMER PLASTICS. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Pečinka, P. a Malachová, K. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. In: The 5th Genetics and Genomics Conference. Nanjing. 2016.
Valentová, K., Šíma, P., Rybková, Z., Křížan, J., Malachová, K. a Křen, V. (Anti)mutagenic and immunomodulatory properties of quercetin glycosides. J SCI FOOD AGR. 2016, č. 96, s. 1492-1499. ISSN 0022-5142.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické: Program a abstrakty 2016-09-07 Praha. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická., 2016. s. 169-169. ISBN 978-80-270-0136-1.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha. 2016.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Pečinka, P. a Ji, R. Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils. In: 2nd International conference on environmental pollution and health. Guangzhou. 2016.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage. In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Telč. 2016.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage. In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny: Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2016-05-11 Telč. Anna Vavrušová - Alisa Group, 2016. s. 73-77. ISBN 978-80-88038-04-7.
Malachová, K., Kukutschova, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Placha, D., Cabanova, K. a Filip, P. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, č. 131, s. 37-44. ISSN 0147-6513.
Novotný, Č., Erbanová, P., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Malinová, L., Prokopová, I. a Brožek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. INT BIODETER BIODEGR. 2015, č. 97, s. 25-30. ISSN 0964-8305.
Sezimová, H., Rybková, Z., KOTULOVÁ, H., Tarabová, B. a Malachová, K. Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě.
Novotný, Č., Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Verma, A., Malinová, L. a Prokopová, I. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: IUMS Congress 2014. Montréal. 2014.
Novotný, Č., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Verma, A., Malinova, L., Prokopova, I. a Brozek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: Abstracts Résumés IUMS 2014. s. 1273-1273.
Sezimová, H., Rybková, Z. a Malachová, K. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 50-62. ISBN 978-80-7464-644-7.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K., Kukutchová, Ph.D., D. M. J., Rybková, Z. a Sezimová, H. Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 43-49. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. In: 2nd Water Research Conference. Singapur. 2013.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. 2013.
Malachová, K., Sezimová, H., Červeň, J., Rybková, Z., Kukutschová, J., Matějka , V. a Filip, P. Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings. In: ICT2013 International Congres Toxicology. Seoul. 2013.
Sezimová, H., Malachová, K. a Rybková, Z. Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry. In: Eurotox-49th Congress of the European Societies of Toxicology. Interlaken. 2013.
Rybková, Z. a Malachová, K. Antigenotoxic effects of a bark extract from Magnolia officinalis. Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 273-278. ISSN 1211-3026.
Malachová, K. a Rybková, Z. Genotoxicita ovzduší v centru města Ostravy. Ochrana ovzduší. 2012, roč. 24, s. 22-25. ISSN 1211-0337.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 2012, č. 20, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 1, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Malachová, K., Praus, P., Rybková, Z. a Kozák, O. Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites. APPL CLAY SCI. 2011, č. 53, s. 642-645. ISSN 0169-1317.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Kukutschová, J. Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Novotný, Č. Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. In: European Biotechnology Congress 2011. Istanbul. 2011.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. CURR OPIN BIOTECH. 2011, roč. 2011, č. 22, s. 76-77. ISSN 0958-1669.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Genetická konference GSGM 2011. Lednice. 2011.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Konferenční sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 63-63. ISBN 978-80-210-5569-8.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA. s. 261-261.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA. In: 63. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2011.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M., Jaskoová, Z., Hasal, P. a Pocedic, J. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. CURR OPIN BIOTECH. 2011, č. 22, s. 75-76. ISSN 0958-1669.
Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M. a Jaskoová, Z. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. In: European Biotechnology Congress. Istanbul. 2011.
Rybková, Z. Využití DNA topologické zkoušky pro hodnocení genotoxicity kontaminant životního prostředí. 2011.
Rybková, Z. a Malachová, K. Využití plasmidu pBluescript pro detekci antioxidační aktivity rostlinných fenolových látek. CHEM LISTY. 2011, s. 129-132. ISSN 0009-2770.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. In: IBBS Disinfection and Decontamination Conference. Preston, UK. 2010.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. Preston, UK: IBBS, 2010. IBBS, 2010. s. 14-15.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J., Kukutschová, J. a Filip, P. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší. In: Průmyslová konference. Sborník konference. s. 125-129. ISBN 978-80-86832-50-0.
Sezimová, H., Malachová, K., Sezima, T., Truxová, I., Vašíčková, J. a Rybková, Z. Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. s. 112-116. ISBN 978-80-86832-50-0.
Kukutschová, J., Roubíček, V., Mašláň, M., Jančík, D., Slovák, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Filip, P. Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials. WEAR. 2010, roč. 2010, č. 268, s. 86-93. ISSN 0043-1648.
Malachová, K., Praus, P., Pavlíčková, Z. a Turicová, M. Activity of antibacterial compounds immobilised on montmorillonite. APPL CLAY SCI. 2009, č. 43, s. 364-368. ISSN 0169-1317.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. TOXICOL LETT. 2009, roč. 2009, č. 189S, s. 189-189. ISSN 0378-4274.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. In: 46th Congress of the European Societies of Toxicology. Dresden. 2009.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Kukutschová, J. a Sezimová, H. Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů. In: Sborník abstraktů. s. 48-48.
Kukutschová, J., Roubíček, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Holuša, R., Kubačková, J., Mička, V., MacCrimmon, D. a Filip, P. Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential environmental impact. WEAR. 2009, č. 267, s. 807-817. ISSN 0043-1648.
Praus, P., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Turicová, M. a Kratošová, G. Antibacterial effects of intercalated montmorillonite. Materials Structure. 2008, č. 15, s. 38-40. ISSN 1211-5894.
Pečinka, P., Pavlíčková, Z. a Červeň, J. Detection of genotoxicity by the means of DNA repair enzymes. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. University of Ostrava, 2008. s. 17-20. ISBN 978-80-7368-451-8.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates. TOXICOL LETT. 2008, č. 180S, s. 190-190. ISSN 0378-4274.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates. In: 45th Congress of the European Societies of Toxicology. Rhodes, Greece. 2008.
Pavlíčková, Z., Pečinka, P. a Červeň, J. Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2008. s. 85-89. ISBN 978-80-7368-451-8.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of environmental contaminants using bacterial mutagenicity tests and by means of plasmid DNA. Faculty of Biology, University of Freiburg. 2007.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 217-217. ISSN 1336-7242.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pánek, P., Malachová, K., Lacný, Z., Pavlíčková, Z. a Gazurková, L. Detection of tar in pavement asphalt. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 137-137. ISSN 1336-7242.
Pánek, P., Malachová, K., Lacný, Z., Pavlíčková, Z. a Gazurková, L. Detection of tar in pavement asphalt. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Praus, P. a Turicová, M. Evaluation of antibacterial effects of intercalated montmorillonite. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 2007, roč. 48, s. 40-40. ISSN 0009-0646.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants within using genotoxicity tests.. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradacji srodowiska XIV. Bielsko Biala: Wydawnictvo ATH w Bielsku-Bialej, 2007. s. 429-436. ISBN 978-83-60714-15-7.
Lešková, J., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 227-227. ISSN 1336-7242.
Lešková, J., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie. 2007.
Praus, P., Malachová, K., Turicová, M. a Pavlíčková, Z. Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 178-178. ISSN 1336-7242.
Praus, P., Malachová, K., Turicová, M. a Pavlíčková, Z. Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Lešková, J. Mutagenicity bioassays for genotoxicity assessment of pyrometallurgical wastes. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 2007, roč. 48, s. 204-204. ISSN 0009-0646.
Pavlíčková, Z. Obecná biologie. 2007.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 136-136. ISSN 1336-7242.
Pečinka, P., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2007.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants with using genotoxicity tests. In: XIV Miedzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradacji srodowiska. Szczyrk. 2006.
Doležílková, I., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Šušla, M. Genotoxicity as a criterion of the efficiency of textile dyes biodegradation in industrial waste water. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 295-297. ISBN 80-7368-201-X.
Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants. Ljubljana. 2006.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Cajthaml, T. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants. In: From Genes to Molecular Epidemiology. s. 212-212.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č., Svobodová, K. a Lednická, D. Reduction in the Mutagenicity of Synthetic Dyes by Successive Treatment With Activated Sludge and the Ligninolytic Fungus, Irpex lacteus. Environmental and Molecular Mutagenesis. 2006, č. 47, s. 533-540. ISSN 0893-6692.
Pavlíčková, Z., Fišerová, A., Malachová, K. a Lednická, D. The preparation of method for the detection of mutagenicity of substances in water.. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 317-321. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis. ISBN 80-7368-201-X.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie. 2006.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Svobodová, K. a Novotný, Č. Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation. In: Abstracts of the 13th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (IBBS-13). s. 199-199. ISBN 84-689-3345-7.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Svobodová, K., Musílková , E. a Novotný, Č. Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation. In: 13th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (IBBS-13). Madrid, Spain. 2005.
Malachová, K., Drozd, P., Pavlíčková, Z. a Kubicová, S. Environmentální výchova. 2005.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. Monitoring genotoxických polutantů v ŽP. In: Progres v biológii - Progress in Biology. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2005. FPV UKF v Nitre, 2005. s. 415-416. ISBN 80-8050-864-X.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. Monitoring genotoxických polutantů v ŽP. In: 4. Biologické dni. Nitra. 2005.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Doležílková, I. a Novotný, Č. Mutagenicity as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dyes. Journal of Applied Biomedicine. 2005, s. 31-31. ISSN 1214-0287.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Svobodová, K. a Novotný, Č. Mutagenicity of textile dyes. In: Ecotox 2005 - Advances and Trends in Ecotoxicology. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2005. Masaryk University, 2005. s. 192-195. ISBN 80-210-3799-7.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Drozd, P. Tendence rizikových antropogenních vlivů, význam chráněných krajinných oblastí při obnově krajiny. 2005.
Pavlíčková, Z. Úvod do studia genetiky. 2005.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Šušla, M. a Novotný, Č. Využití kmenů Salmonella typhimurium His- YG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv. In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. Vodňany: VÚRH JU Vodňany, 2005. VÚRH JU Vodňany, 2005. s. 95-99. ISBN 80-85887-55-X.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Lednická, D. Biologické testy toxicity v monitorování účinnosti biodegradačních procesů. Chemické listy. 2004, roč. 98, s. 531-531. ISSN 0009-2770.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Novotný, Č., Doležílková, I. a Šušla, M. Genotoxicita jako indikátor účinnosti biodegradací syntetických barviv v průmyslových odpadních vodách. In: Ekotoxikologické biotesty 4: Ekotoxikologické biotesty 4 2004-09-15 Chrudim. s. 75-79. ISBN 80-86832-03-1.
Šušla, M., Doležílková, I., Malachová, K., Lednická, D., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv po biodegradaci. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 142-146. ISBN 80-7042-941-0.
Malachová, K., Lednická, D. a Pavlíčková, Z. Genotoxicita jako ukazatel účinnosti remediačních procesů. In: Aktuální problematika genetické toxikologie: 26. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2003-05-05 Brno. Brno: NCO NZO Brno, 2003. NCO NZO Brno, 2003. s. 26-30. ISBN 80-7013-381-3.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Šušla, M., Doležílková, I. a Novotný, Č. Mutagenita a účinnost biodegradace vybraných textilních syntetických barviv. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 136-139. ISBN 80-7042-941-0.
Lednická, D., Malachová, K., Danihelka, P., Dej, M. a Pavlíčková, Z. Mutagenní účinky emisí organických látek vznikajících spalováním biomasy a uhlí. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 171-171. ISBN 80-7042-941-0.
Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Bakteriální testy mutagenity jako součást ekotoxikologického hodnocení prostředí. In: Ekotoxikologické biotesty 1: Sborník pracovní konference 020918 2002-09-18 Seč u Chrudimi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. s. 108-114. ISBN 80-238-9260-6.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Svobodová, K., Novotný, Č. a Šušla, M. Využití testů mutagenity v hodnocení účinnosti biodegradačních procesů. In: Ekotoxikologické biotesty 1: Sborník pracovní konference 020918 2002-09-18 Seč u Chrudimi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. s. 162-166. ISBN 80-238-9260-6.
Malachová, K., Lednická, D., Pavlíčková, Z., Badurová , J., Bodláková, Z., Doležílková, I., Lešková, J. a Šušla, M. Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant ŽP. In: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 24-28. ISBN 80-7042-811-2.
Malachová, K., Lednická, D., Danihelka, P. a Pavlíčková, Z. Genotoxicita v emisích z domácích topenišť. In: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 163-163. ISBN 80-7042-811-2.
Lednická, D., Malachová, K., Danihelka, P. a Pavlíčková, Z. Vliv spalovacího zařízení na přítomnost genotoxických látek v emisích. In: XVI. Biologické dny, Olomouc: Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie 2001-09-05 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. Univerzita Palackého Olomouc, 2001. s. 92-92. ISBN nemá.


ZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
2BC2LBiologie II.
APMIKAplikovaná mikrobiologie
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKMIKEkologie mikroorganismů
EXBIOÚvod do experimentální biologie
EXPBIZáklady experimentální biologie
GEMIKGenetika mikroorganismů
MIKAEZáklady mikrobiologie
OBEMIObecná mikrobiologie
OBMICMikrobiologie (praktika)
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPEMISpeciální mikrobiologie
SPMIBSpeciální mikrobiologie
SPMIKSpeciální mikrobiologie
UEXBIÚvod do metod experimentální biologie
WAPMIApplied microbiology
WSPMISpecial microbiology
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
ZAKMSZáklady mikrobiologie
6EKMIEkologie mikroorganizmů
7APMIAplikovaná mikrobiologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKMIEkologie mikroorganizmů
7GEMIGenetika mikroorganizmů
7MIBCMikrobiologie (cvičení)
7MIBMMikrobiologie (cvičení malé)
7MIBVMikrobiologie (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SPMISpeciální mikrobiologie
7UMEBÚvod do metod experimentální biologie
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
BI2LFBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Hozová ŽanetaVyužití SOS Chromotestu pro hodnocení antimutagenních účinků látekdiplomová 2019 
Skočková IvetaHodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testudiplomová 2019 
Lesňáková KláraKultivace tkáňových buněk a hodnocení jejich vitalitydiplomová 2018 
Nohelová NikolTesty vitality in vitro kultivovaných buněkdiplomová 2018 
Podjuklová KateřinaMetody stanovení antimikrobiální aktivity látekdiplomová 2018 
Kudělková LadislavaHodnocení antioxidačních účinků látek pomocí Amesova testudiplomová 2011 
Drozdová LucieHodnocení antioxidačních účinků látek s využitím plasmidu DNAdiplomová 2010 
Glajcová MichaelaLegionely jako zdroj kontaminace vodních zdrojůbakalářská 2019 
Kocincová KláraBakteriofágová kontaminace potravinbakalářská 2019 
Kolářová HanaVyužití imunomagnetické separace v mikrobiologiibakalářská 2019 
Kubíčková KarolínaDetekce genotoxicity flavonoidních látekbakalářská 2019 
Sněhotová PetraSoučasné trendy izolace a identifikace laktobacilů v mléčných výrobcíchbakalářská 2019 
Budínská MarkétaMikroorganismy v pivovarském průmyslubakalářská 2018 
Hostovičáková EvaVýznam a využití probiotických mikroorganismůbakalářská 2018 
Suszková VendulaHodnocení mikrobiologické nezávadnosti potravinbakalářská 2018 
Špacírová JanaPřirozené samočistící procesy v půdě a využití poznatků v biodegradacích.bakalářská 2018 
Štětinová GabrielaPoškození buněk v důsledku oxidačního stresu.bakalářská 2018 
Vondrák AntonínCharakteristika a aplikace zákysových kultur v mlékárenstvíbakalářská 2018 
Brťková HanaOvěřování degradačních vlastností izolovaných kmenů bakterií.bakalářská 2017 
Hozová ŽanetaPůdní mikroflóra a možnosti jejího využití v biotechnologiích.bakalářská 2017 
Jonczy SylviePrůzkum informovanosti středoškolské mládeže o rizicích HIV viru a prevenci onemocnění AIDSbakalářská 2016 
Konvičná BarboraToxické a genotoxické látky v kosmetických a hygienických přípravcíchbakalářská 2016 
Kulpová NikolaMetody mikroskopování v mikrobiologiibakalářská 2016 
Lysková KvětoslavaVyužití identifikačního systému Biolog v mikrobiologii.bakalářská 2016 
Mikysková NikolZdravotní rizika spojená s kontaminací životního prostředí mykotoxinybakalářská 2016 
Nečasová LucieAplikace SimPlate testů v potravinářské mikrobiologiibakalářská 2016 
Nohelová NikolVyužití kvasinek pro hodnocení antioxidační aktivity látekbakalářská 2016 
Podjuklová KateřinaAntimikrobiální účinky Tea tree olejebakalářská 2016 
Fialová AndreaUplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.bakalářská 2015 
Králová JanaUplatnění DNA topologického testu v hodnocení protektivní aktivity rostlinných extraktůbakalářská 2015 
Mlacovská DenisaÚčinky antokyanů na oxidační poškození plasmidové DNA.bakalářská 2015 
Raštáková LucieDetekce antimutagenní aktivity antokyanů Amesovým testem.bakalářská 2015 
Vaculíková RomanaModerní metody stanovení mikroorganismů v potravináchbakalářská 2013 
Burianová NikolaDetekce antioxidační aktivity tokoferolů testem využívajícím plasmidovou DNA.bakalářská 2011 
Gratzová KristýnaDetekce antimutagenních účinků fenolických kyselin Amesovým testem.bakalářská 2011 
Kufová ZuzanaGenotoxické látky v ovzduší Ostravskabakalářská 2011 
Kunátová HanaHodnocení protektivních účinků karotenů na oxidační poškození plasmidové DNA.bakalářská 2011 
Choulíková HanaOvěření využitelnosti houby Pycnoporus cinnabarinus pro hodnocení antimykotických účinků látek.bakalářská 2010 
Kukeňová BarboraHodnocení mutagenity ovzduší SOS Chromotestem.bakalářská 2010 
Škarpová NikolaListeria monocytogenes jako původce infekcí a moderní metody jejího stanovení.bakalářská 2010 
Tobolová PavlínaOvěření využitelnosti houby Pleurotus ostreatus pro hodnocení antimykotických účinků látek.bakalářská 2010 


Inovace výuky experimentálně zaměřených předmětů studijního programu Biologie
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Inovace cvičení Aplikované mikrobiologie
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění praktické výuky Aplikované mikrobiologie
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace praktické výuky Genetiky mikroorganismů
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Uplatnění testů toxicity a genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradačních technologií
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hodnocení environmentální toxicity polutantů a možnosti jejich bioremediace
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub