Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace cvičení Aplikované mikrobiologie
Id projektuIRP201542
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace praktické výuky předmětu Aplikovaná mikrobiologie o problematiku metagenomiky. Záměrem projektu je rozšíření stávající náplně cvičení o nové experimentální úlohy, zaměřené na identifikaci mikroorganismů molekulárně biologickými metodami. Techniky identifikace a charakterizace mikroorganismů se v posledních letech intenzivně rozvíjejí a přinášejí obrovský pokrok ve zkoumání mikrobiální biodiversity a funkcích mikroorganismů v různých prostředích. Metagenomika využívá molekulárně genetické metody, založené na izolaci nukleových kyselin v reálných vzorcích. Oproti klasickým kultivačním metodám dovolují tyto metody provést identifikaci i nekultivovatelných mikroorganismů, jejichž ekologický význam nebylo dosud možné posoudit a blíže charakterizovat. Pro klasifikaci a identifikaci izolovaných mikroorganismů je využívána izolovaná DNA a 16S rRNA. Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti magisterského studijního programu oboru Experimentální biologie. V rámci řešení projektu bude program cvičení inovován o 2 úlohy, zaměřené na izolaci nukleových kyselin z různých environmentálních vzorků a amplifikaci specifických úseků izolované DNA pomocí polymerázové řetězové reakce.