Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace praktické výuky Genetiky mikroorganismů
Id projektuFRVŠ_NIV
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace a modernizace praktické výuky předmětu Genetika mikroorganismů. Záměrem projektu je inovovat náplň cvičení o nové experimentální úlohy, jejichž zařazení do praktické výuky umožní studentům prohloubit si odborné znalosti získané na přednáškách a zejména si prakticky osvojit principy metod práce s mutanty, postupy využívané při izolaci bakteriofágů a molekulárně-genetické metody přenosu molekul DNA u mikroorganismů. Nová témata praktických úloh jsou volena tak, aby řešená problematika odrážela aktuální trendy v genetice mikroorganismů. Zavedením nových praktických úloh budou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů a zlepšení jejich připravenosti pro praxi.