Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výuky experimentálně zaměřených předmětů studijního programu Biologie
Id projektuIRP201814
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky experimentálně zaměřených předmětů Genetika mikroorganismů, Aplikovaná mikrobiologie, Pokročilé metody molekulární biologie a Toxikologie a genotoxikologie studijního programu Biologie. Záměrem projektu je modernizovat stávající náplň cvičení a přednášek zavedením nových experimentálních úloh a přednášek odborníků z praxe. Realizace tohoto projektu poskytne studentům možnost seznámit se a osvojit si vybrané moderní experimentální techniky používané v laboratorní praxi a budou tak vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů. Zařazení inovovaných přednášek a zavedení nových cvičení přispěje k prohloubení odborných znalostí studentů a zvýší tak jejich připravenost pro uplatnění v praxi.