Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie
Id projektu FRVŠ 105/F4/a
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky Cvičení z molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie PřF OU. Dosavadní náplň cvičení již nevyhovuje současným požadavkům na zvládnutí základních experimentálních technik používaných v oboru molekulární biologie. Cílem projektu je obměnit program cvičení zařazením vybraných metod práce s DNA a proteiny, které jsou rutinně používány v základním a aplikovaném výzkumu. Inovace základního cvičení umožní připravit studenty tak, aby byli schopni pokračovat v navazujícím specializačním předmětu Vybrané metody molekulární biologie. V rámci realizace projektu bude laboratoř molekulární biologie KBE doplněna spotřebním materiálem a přístrojovým vybavením využívaným nejen ve cvičeních, ale i při odborné činnosti studentů v rámci bakalářských a diplomových prací.