Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a zkvalitnění praktické výuky Aplikované mikrobiologie
Id projektuFRVŠ_905/2013
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace praktické výuky předmětu Aplikovaná mikrobiologie. Záměrem projektu je modernizovat náplň cvičení zavedením nových experimentálních úloh. Realizace tohoto projektu poskytne studentům možnost seznámit se s novými moderními metodami práce s mikroorganismy používanými v mikrobiologických laboratořích. Nově vybraná témata praktických úloh jsou zvolena tak, aby řešená problematika umožnila studentům prakticky si osvojit některé novější mikrobiální techniky aktuálně využívané v praxi. Zařazením vybraných experimentálních úloh budou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů a zlepšení jejich připravenosti pro praxi.